Kontrakty wdrożenia

Po mBanku (umowa z Polkomtelem) i Polsacie Cyfrowym (Polska Telefonia Cyfrowa), Avon Cosmetics Polska został wirtualnym operatorem komórkowym...

Po mBanku (umowa z Polkomtelem) i Polsacie Cyfrowym (Polska Telefonia Cyfrowa), Avon Cosmetics Polska został wirtualnym operatorem komórkowym...

...firma podpisała stosowną umowę z PTK Centertel, który prowadzi rozmowy w tej sprawie także ze spółką MNI MobileTelekomunikacja Polska zawarła z Optix Polska umowy na dostawy rozwiązań informatycznych o łącznej wartości ponad 23, 8 mln zł... Bioton podpisał z Prokom Software umowę o wartości 8, 5 mln zł na wdrożenie systemu mySAP ERP; kontrakt obejmuje m.in. opracowanie koncepcji biznesowej, dostawę licencji SAP i bazy danych IBM DB2; umowa dotyczy również integracji ze stosowanym w Biotonie oprogramowaniem z wykorzystaniem technologii SAP NetWeaver… Telekomunikacja Polska zawarła z Emax umowę o łącznej wartości 8, 3 mln zł netto na rozbudowę systemu do obsługi korespondencji masowej… Ministerstwo Sprawiedliwości podpisało z Qumak-Sekom umowę na 7, 6 mln zł obejmującą rozszerzenie istniejącej lokalnej sieci komputerowej i jej konfigurację wraz z dedykowaną siecią elektryczną w jednostkach resortu sprawiedliwości; projekt jest finansowany ze środków Funduszu Schengen...

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny podpisał z ABG Ster-Projekt aneks na kwotę 5, 9 mln zł dotyczący umowy na wdrożenie systemu klasy ERP... PZU Życie podpisał z Optix Polska, spółką zależną Spinu, umowę o wartości 4, 7 mln USD na dostarczenie oprogramowania aplikacyjnego i objęcie tego oprogramowania opieką informatyczną... Łódzka Izba Celna zawarła z konsorcjum Winuela umowę o wartości 4 mln zł na rozbudowę systemu teleinformatycznego Ministerstwa Finansów, co ma pozwolić na dostęp do Systemu Informacji Schengen poprzez kanał komunikacyjny dla użytkowników mobilnych… Straż Graniczna podpisała ze Spinem dodatkową umowę o wartości 3,1 mln zł na rozbudowę mocy obliczeniowej dla systemu teleinformatycznego; zamówienie podstawowe opiewa na kwotę ok. 15, 8 mln zł… Polkomtel zawarł z ABG Ster-Projekt umowę o wartości 2,5 mln zł na dostawę systemów pamięci masowej firmy EMC wraz z usługami...


TOP 200