Kontrakty, wdrożenia

Polski rynek systemów ERP osiągnie w 2006 r. wartość 170 mln USD - twierdzą analitycy firmy Masters & Holland...

Polski rynek systemów ERP osiągnie w 2006 r. wartość 170 mln USD - twierdzą analitycy firmy Masters & Holland...

Przychody wzrosły w 2005 roku finansowym o 18%, tj. do 38 mln zł...

Jeszcze w tym kwartale będzie wiadomo, czy ABG Ster-Projekt zbuduje system IACS w Bułgarii, którego koszt szacowany jest na kilka milionów euro...

NASK zainstalował w Katowicach drugą - po warszawskiej - stację bazową systemu radiowego dostępu do sieci pracującą w paśmie WiMAX...

System łączności WiMAX zamierza w Rzeszowie uruchomić Crowley Data Poland...

Netia podpisała z Alcatelem umowę na uruchomienie systemu WiMAX w Lublinie...

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA podpisał z ComputerLandem umowę o wartości ok. 6,3 mln zł na wdrożenie i rozbudowę systemu informatycznego SI EMERYT...

Koncern Energetyczny Energa podpisał z Prokom Software umowę o wartości 5,9 mln zł na wdrożenie systemu mySAP Business Suite...

Konsorcjum Emax i Winuel informatyzuje 17 jednostek samorządu terytorialnego powiatu krakowskiego, wartość kontraktu - stanowiącego część projektu Podkrakowski System Teleinformatyczny - wynosi ponad 1 mln zł...

Mittal Steel Poland podpisał umowę na wdrożenie we wszystkich swoich zakładach w Polsce systemu mySAP Business Suite, zastąpi on używane wcześniej systemy IFS (w dawnych hutach im. T. Sendzimira i Florian) oraz oprogramowanie własne (huty Katowice i Cedler)...

Bank Gospodarki Żywnościowej zakończył wdrożenie systemu informacji zarządczej, bazującego na rozwiązaniu Riskpro dostarczonym przez ComputerLand...

Firma Janus podpisała z Max Elektronik umowę na rozbudowę systemu zarządzania MAXeBiznes o moduł MAX Logistyka; firma dostarczyła 50 urządzeń typu Qtek 9100 wraz z oprogramowaniem, na których działa moduł wspomagający pracę przedstawicieli handlowych...

W styczniu piętnasty już zagraniczny projekt ukończyła w Chinach Creative Innovation Group; polska firma wdrażająca systemy klasy ERP zamierza jeszcze w tym roku rozpocząć wdrożenia m.in. w Izraelu, Francji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich...

Główny Urząd Geodezji i Kartografii i Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wdrożą system obiegu dokumentów i spraw Xspace oferowany przez Systems...

Urząd Miasta w Konstancinie-Jeziornej wykorzysta system informatyczny NIL e-Urząd firmy Newitech do obsługi procesów kancelaryjnych oraz obiegu dokumentów i informacji...

Telewizja Polska uruchomiła pilotażowo system rejestracji i oceny tematów do nowych audycji; wdrożone rozwiązanie wykorzystuje bazę danych Oracle i platformę Oracle Portal...


TOP 200