Kontrakty wdrożenia

PKO BP podpisał z Softbankiem umowę o wartości prawie 23 mln zł na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego system centralny...

PKO BP podpisał z Softbankiem umowę o wartości prawie 23 mln zł na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego system centralny...

Telekomunikacja Polska podpisała z umowę ramową o wartości 4 mln euro na dostawy rozwiązań i usług informatycznych...

Fozzy Group, zarządzająca sieciami handlowymi na Ukrainie, zawarła z Comarchem umowę o wartości 3 mln zł na wdrożenie systemu elektronicznej wymiany dokumentów ECOD; w ubiegłym roku krakowska firma podpisała umowę z ECR Rosja na wdrożenia systemów wymiany dokumentów w Rosji...

Allegro.pl rozbudował swoją sieć szkieletową w oparciu o przełączniki Cisco Systems serii Catalyst 6509, co pozwoli na zachowanie ciągłości pracy serwisu Allegro.pl; za wykonanie projektu i realizację przedsięwzięcia odpowiada ...

Grupa Ożarów wdroży rozwiązanie mySAP ERP jako centralny system wspierający zarządzanie w zakresie podstawowych funkcji ERP i hurtowni danych; projekt prowadzi ...

TUiR Warta - członek Grupy KBC - podpisał z Prokom Software umowę na wykonanie oprogramowania interfejsu komunikacyjnego do wykonanego przez Prokom zintegrowanego systemu IT (ZSI), który umożliwi wymianę danych z innymi systemami informatycznymi eksploatowanymi przez Grupę Warta; łączna wartość umów Prokomu z Wartą przekroczyła w tym roku 6 mln zł...

Matrix.pl uzyskał najwyższy status partnerstwa IBM - Premier Business Partner...


TOP 200