Kontrakty, wdrożenia

Bank Polskiej Spółdzielczości podpisał z COMP Rzeszów umowę o wartości 5 mln zł na wdrożenie scentralizowanego systemu defBank Pro...

Bank Polskiej Spółdzielczości podpisał z COMP Rzeszów umowę o wartości 5 mln zł na wdrożenie scentralizowanego systemu defBank Pro...

ING Nationale-Nederlanden podpisało z Komą umowę o wartości 1,5 mln zł na dostawę 60 serwerów firmy HP, które służyć będą m.in. jako platformy do obsługi poczty elektronicznej w banku...

Komenda Stołeczna Policji zakupiła od 250 stacji roboczych Maxdata i 50 stacji graficznych za ok. 1 mln zł, a urzędy kontroli skarbowej, izby skarbowe i urzędy skarbowe 421 komputerów stacjonarnych za 1,5 mln zł...

ENEA podpisała z umowę o wartości 1,2 mln zł na dostawę i wdrożenie Systemu Wspomagania Obrotu Energią Elektryczną...

Ministerstwo Gospodarki i Pracy zakończyło wdrożenie - stworzonego przez S&T Polska - systemu PEFS, wspomagającego kontrolę funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce...


TOP 200