Kontrakty i wdrożenia

ZUS zawarł z Prokom Software umowę o wartości 135 mln zł na administrowanie i eksploatowanie Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS w 2005 roku...

ZUS zawarł z Prokom Software umowę o wartości 135 mln zł na administrowanie i eksploatowanie Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS w 2005 roku...

Telekomunikacja Polska podpisała z ComputerLandem umowę o wartości 15,5 mln zł dotyczącą sprzedaży systemów Pair-View wraz z oprogramowaniem umożliwiającym utrzymanie aktualności Bazy Danych Krajowego Systemu Paszportyzacji w regionie centralnym...

Najwyższa Izba Kontroli podpisała z Softbankiem umowę o wartości 4,5 mln zł na dostawę elektronicznego systemu obiegu dokumentów...

Górnośląski Bank Gospodarczy podpisał z Rzeszów umowy o wartości ponad 4 mln zł dotyczące dostaw sprzętu komputerowego i systemu backupowego...

Spin przejął za 2,4 mln zł spółkę WiedzaNet, specjalizującą się w rozwiązaniach e-learningowych...

Firma R&M MainServ podpisała z Siemens Business Services trzyletnią umowę o wartości 1,7 mln zł związaną z dostawami i utrzymaniem infrastruktury IT w pięciu lokalizacjach R&M w Polsce...

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe podpisało z ATM umowę o wartości 1,6 mln zł na dostawę klastra obliczeniowego wraz z oprogramowaniem...

ComputerLand dokupił za 0,7 mln zł 10% akcji spółki Geomar, dzięki czemu ma 51% akcji tej firmy...

ATEN International dostarczył konsolę MasterView Slideway LCD KVM Switch ACS 1208AL dla superkomputera Holk, który został uruchomiony w centrum komputerowym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej...

Polska Telefonia Cyfrowa (Era) podpisała z NextiraOne umowę na wdrożenie we wszystkich call center systemu dystrybucji połączeń ACD opartego na Genesys Enterprise Routing Multisite...

Valvex podpisał z Hogartem umowę na wdrożenie systemu PeopleSoft EnterpriseOne...


TOP 200