Kontrakt w Polsce

10 września odbyła się w Warszawie konferencja prasowa francuskiej komputerowej Grupy isull. Firmę reprezentowali: Dyrektor Generalny Grupy Buli -Francis Lorentz i Dyrektor Generalny Buli International SA

10 września odbyła się w Warszawie konferencja prasowa francuskiej komputerowej Grupy isull. Firmę reprezentowali: Dyrektor Generalny Grupy Buli -Francis Lorentz i Dyrektor Generalny Buli International SA

Głównym tematem spotkania był zakup przez Ministerstwo Finansów systemu informatycznego do obsługi podatków.Bull wygrał przetarg pokonując tak znane firmy jak: iBM, Hewlett Packard, ICL, Siemens i Philips. Najpoważniejsze argumenty jakie przemówiły za Buli, to system otwarty oparty o UNIX i, jak się można domyślać, nasze dobre kontakty z Rządem francuskim.

Umowa została podpisana 10. li-pca 1990 roku. Jej wartość wynosi około 30 mln USD. Jest to duże zamówienie, gdyż dotychczasowe obroty firmy w Polsce były rzędu 3-4 mln USD rocznie.

W myśl zawartego kontraktu Grupa Buli zainstaluje zdecentralizowane systemy komputerowe w Ministerstwie Finansów i we wszystkich 367 Izbach Skarbowych w całej Polsce. W skład kontraktu wchodzi przygotowanie oprogramowania uwzględniającego polskie przepisy podatkowe i szkolenie personelu.

Przy realizacji projektu, Buli jest wspomagany przez dwóch partnerów: francuskie Ministerstwo Finansów i polską spółkę Unidatax.

Według Ministerstwa Finansów, kontrakt będzie realizowany w trzech etapach. W pierwszym firma zobowiązana jest do przedstawienia oprogramowania, na podstawie którego MF przetestuje zdolność Bulla do wykonania oprogramowania aplikacyjnego i stworzenia jednego systemu informatyzacji podatków w Polsce. Faza ta obejmie również przygotowanie harmonogramu dla drugiego etapu, kiedy już będzie kupowany i instalowany sprzęt i kończone równolegle oprogramowanie użytkowe. Etap trzeci to: serwis, korekty oprogramowania i dalsze aplikacje. Cały czas będzie szkolony personel techniczny i użytkownicy z Urzędów i Izb Skarbowych. Szkolenia obejmą około 7 tysięcy osób. Technicy będą się kształcić w Międzynarodowym Ośrodku Kształcenia Grupy Buli we Francji w Champs sur Marne koło Paryża i w Polsce. Personel Urzędów i Izb Skarbowych będzie szkolony tylko w Polsce. W oparciu o polską spółkę powstanie 8 ośrodków serwisowych konserwujących sprzęt i oprogramowanie. Przewiduje się opracowanie w języku polskim dokumentacji dla techników i użytkowników oraz wydanie specjalnych podręczników.

Według harmonogramu realizacja kontraktu ma się rozpocząć w grudniu br. a zakończyć w lipcu 1991 r.

Każda Izba Skarbowa będzie wyposażona w komputer i podłączone do niego terminale oraz inny niezbędny sprzęt jak np. drukarki. W sumie będzie to 367 komputerów, prawdopodobnie typu Buli DPS serii 200 lub 300. Są to maszyny wyposażone w procesory rodziny Motorola 68000. Przewiduje się zainstalowanie ogółem 5650 terminali. Sprzęt wyprodukowany zostanie w zakładach we Francji i w Caluso we Włoszech.

Według wyjaśnień przekazanych na konferencji oprogramowanie systemów instalowanych w Izbach Skarbowych bazowane będzie na systemie bazy danych typu Oracle. Programy będą całkowicie przystosowane do polskiej pisowni. Rozwiązany będzie problem „polskich liter" w pisowni nazwisk, a także przy sortowaniu danych, sporządzaniu spisów i tabu-logramów. Mamy nadzieję, że tak będzie naprawdę.

Oprócz oprogramowania specjalistycznego każdy komputer będzie zaopatrzony w wielofunkcyjny pakiet zintegrowany. Podstawowe zadania takiego pakietu to umożliwienie pisania tekstów, prowadzenie obliczeń statysty-czno-informacyjnych, prosty arkusz obliczeniowy oraz pełna obsługa poczty elektronicznej. Działanie poczty elektronicznej ma pozwolić na szybką wymianę informacji między ośrodkami co w konsekwencji ma przyśpieszyć i uprościć obsługę klientów urzędów.

Również 10. września podano, że wprowadzenie powszechnego podatku od dochodów osób fizycznych przesunięto na 1 stycznia 1992 roku. Czyżby czekano na skomputeryzowanie Izb Skarbowych?

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200