Konsumenci cenią swoje dane

Z analiz firmy Ericsson wynika, że 40% konsumentów zgodziłoby się na wykorzystywanie danych osobistych przez firmy w celu otrzymywania bardziej spersonalizowanej oferty handlowej. Podobny odsetek osób deklaruje chęć udostępnienia prywatnych informacji w celu podniesienia jakości serwisów i usług internetowych.

Co piąty ankietowany zgodziłby się na użycie prywatnych danych, jeśli skutkowałoby to otrzymaniem bardziej spersonalizowanych reklam. Badani najczęściej byliby skłonni dzielić się informacjami na temat wyznania, poglądów politycznych, preferencji zakupowych oraz nawyków w korzystaniu z oprogramowania. Najrzadziej zaś - dokumentacją medyczną oraz informacjami zapisanymi w pamięci komputera. Co trzeci badany nie znalazł powodu, dla którego byłby skłonny dzielić się danymi osobistymi.


TOP 200