Konsultacje nowej rekomendacji D przedłużone do 23 października

Na uwagi do projektu nowelizacji Rekomendacji D dotyczącej zarządzania obszarem technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach Komisja Nadzoru Finansowe czeka do 23 października.

Jednym z głównym adresatów projektu jest Związek Banków Polskich. "Projekt Rekomendacji D w chwili obecnej jest nadal w procesie konsultacji w środowisku bankowym. Ze względu na złożoność tematyki oraz zważywszy na fakt, że kwestie informatyczne poruszane w projekcie dotykają niemalże każdego obszaru funkcjonowania banków uzyskaliśmy zgodę KNF na wydłużenie procesu opiniowania przedmiotowego projektu" - poinformował nas Piotr Balcerzak, sekretarz i członek prezydium w Radzie Bankowości Elektronicznej przy ZBP. Nowy termin zamknięcia konsultacji to 23 października. Więcej szczegółow na temat dokumentu: KNF: nowe rekomendacje dla bankowego IT.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200