Konstruktywnie o biznesie

JBA Polska zaprezentował nowe narzędzie Systemu 21 do modelowania procesów biznesowych.

JBA Polska zaprezentował nowe narzędzie Systemu 21 do modelowania procesów biznesowych.

Konstruktor - nowe narzędzie do modelowania procesów biznesowych, wchodzące w skład Systemu 21 - znajdzie się w ofercie polskiego oddziału JBA na początku przyszłego roku. Na razie nie jest znana jego cena. Po raz pierwszy rozwiązanie to zastosowano w Zakładzie Płyt Wiórowych w Grajewie, gdzie było wykorzystywane do modelowania procesów biznesowych przez konsultantów JBA wdrażających kolejne moduły Systemu 21, oprogramowania wspomagającego zarządzanie klasy ERP.

Graficzne modele

Za pomocą Konstruktora opracowywane są mapy procesów gospodarczych firmy. Ułatwia to bezpośrednie wykorzystywanie stworzonych modeli procesów w aplikacji ERP. Modele stworzone przy użyciu Konstruktora przenoszone są na serwer Systemu 21. Jak twierdzą przedstawiciele producenta, zastosowanie tego narzędzia nie wymaga zaawansowanej wiedzy informatycznej. Z Konstruktora mogą więc samodzielnie korzystać użytkownicy wdrażający system JBA.

Zastosowanie nowego narzędzia nie ogranicza się do prac związanych z implementacją systemu klasy ERP. Konstruktor ma umożliwić łatwiejszą zmianę istniejących już w firmie procesów. Do jej przeprowadzenia tworzony jest duplikat procesu przedstawiający jego stan obecny, który można dowolnie zmieniać i testować. Po opracowaniu nowej wersji procesu przeprojektowany model można wprowadzić ponownie na serwer Systemu 21.

Konstruktor umożliwia również zarządzanie wersjami procesów, co pozwala określić, która z zachowanych wersji modelu procesu jest lub będzie stosowana w praktyce. Konsultanci JBA zapowiadają, że oprócz najbardziej wyszukanych modyfikacji procesów nie będzie konieczne, przy zastosowaniu Konstruktora, dopisywanie czy zmiana jakiejkolwiek części kodu źródłowego systemu. Z tego względu, zdaniem przedstawicieli producenta, Konstruktor ma być dla klientów bardziej atrakcyjny niż inne aplikacje, wspomagające modelowanie procesów. Na razie Konstruktor stosowany jest jedynie przez specjalistów JBA przy przedwdrożeniowej analizie procesów nowych klientów.

Obieg pracy

Funkcje zapisane w Konstruktorze są również stosowane w systemie zarządzania przepływami pracy, który zaprezentowano na polskim rynku równolegle z nim. W pełni funkcjonalny system typu workflow ma zapewniać monitorowanie przebiegu procesu i przypisywanie funkcji określonym osobom. "Nasz system obiegu pracy, mimo że pobiera dane z Systemu 21, a nie bezpośrednio z Konstruktora, nie może bez niego działać. Konstruktor natomiast może być stosowany jako samodzielne narzędzie" - twierdzą przedstawiciele JBA. "Najlepsze efekty jego zastosowania są jednak oczywiście widoczne przy równoległym zastosowaniu go z Systemem 21" - dodają.

Może się jednak okazać, że Konstruktor nie zostanie doceniony przez klientów JBA. Firmy często uznają, że zastosowanie narzędzi do modelowania nie jest przydatne po zakończeniu wdrażania systemu ERP.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200