Konsolidacja wewnętrzna i zewnętrzna

Dobry wynik w 2007 r. to efekt odważnych działań rynkowych i postępującej konsolidacji Grupy Macrologic. Dalszy rozwój spółki ma być oparty na wzroście organicznym i akwizycjach.

Dobry wynik w 2007 r. to efekt odważnych działań rynkowych i postępującej konsolidacji Grupy Macrologic. Dalszy rozwój spółki ma być oparty na wzroście organicznym i akwizycjach.

115%

wzrosły w roku ubiegłym przychody Macrologic dzięki konsolidacji grupy kapitałowej.

Według kierownictwa Macrologic, wzrost przychodów z 17,4 mln zł w 2006 r. do 37,6 mln zł w roku ubiegłym jest przede wszystkim wynikiem konsolidacji Grupy. W lutym zeszłego roku osiem spółek zależnych zostało przekształconych w oddziały regionalne i włączonych w struktury Macrologic. "Wysokość wzrostu organicznego, porównywalnego do wyników roku 2006, oceniam na 16%. To nieco więcej niż roczny wzrost rynku. Gdyby jednak nie duże zaangażowanie wewnętrzne w przygotowanie fuzji i wprowadzanie połączenia, na pewno pokazalibyśmy jeszcze lepsze wyniki" - zapewnia Krzysztof Szczypa, prezes zarządu Macrologic.

Zdaniem prezesa spółki, rozbudowa sieci placówek regionalnych umożliwiła przede wszystkim rozszerzenie dostępności usług wsparcia. "Nasza sieć dystrybucji jest kluczowym elementem w budowaniu przewagi konkurencyjnej, opartej na wyróżnianiu sposobu dostarczenia rozwiązań IT" - podkreśla Krzysztof Szczypa. Według niego, działanie na zasadzie grupy kapitałowej przestało być optymalną formą prowadzenia działalności. "Konkurujące ze sobą oddziały miały za zadanie zdobyć jak najszerszy obszar lokalnych rynków. Dziś, gdy rozwój branży jest bardziej ustabilizowany, a produkt bardzo rozwinięty, należy raczej postawić na współpracę i wymianę kompetencji" - dodaje.

Fuzja ma umożliwić w efekcie zwiększenie dynamiki wzrostu firmy oraz usprawnić zarządzanie posiadanymi zasobami. Zysk netto Macrologic wzrósł z 3,7 mln zł w 2006 r. do 5,9 mln zł w roku ubiegłym. Klientami firmy są przede wszystkim przedsiębiorstwa z sektora produkcyjnego, hurtownicy oraz instytucje administracji państwowej. Obecnie spółka zatrudnia ponad 350 osób.

Konsolidacja wewnętrzna i zewnętrzna

Planujemy kolejne przejęcia firm o przychodach rzędu 2 do 5 mln zł. Dwie nowe akwizycje mają zostać ogłoszone jeszcze w pierwszej połowie br. - mówi Krzysztof Szczypa, prezes zarządu Macrologic.

Wypracowane środki mają zostać przeznaczone przede wszystkim na rozwój kompetencji doradczych i wzbogacenie funkcjonalności systemu Xpertis. Ma on zostać rozszerzony m.in. o dodatkowe wersje branżowe, a także nowe rozwiązania produkcyjne i zarządzania sprzedażą. "Ofertę systemów informatycznych równoważymy konsultingiem z zakresu zarządzania, informatyki i pozyskiwania funduszy europejskich. Chcemy stać się wiodącym dostawcą rozwiązań wspierających biznes firm średniej wielkości" - mówi Krzysztof Szczypa. W zeszłym roku przychody firmy z tytułu sprzedaży systemu Xpertis ERP wyniosły ponad 15 mln zł. Kolejne 2 mln zł pochodziło ze sprzedaży licencji na rozwiązania CRM.

Firma zamierza nadal rozwijać ofertę usług doradztwa, m.in. w zakresie wykorzystania funduszy unijnych. Władze Macrologic planują również kolejne przejęcia firm o przychodach rzędu 2 do 5 mln zł. Dwie nowe akwizycje mają być ogłoszone jeszcze w pierwszej połowie br. Obie mają zostać sfinansowane ze środków bieżących. Podstawą rozwoju Macrologic ma być jednak rozwój organiczny.

"To był bardzo ważny i udany rok w rozwoju Grupy Macrologic. Zakończyliśmy proces fuzji. Wprowadziliśmy nowe rozwiązanie biznesowe, a pakiet Xpertis zdał egzamin rynkowy. Nowa spółka zależna BiCom wnosi cenne kompetencje, a otoczenie gospodarcze wciąż sprzyja rozwojowi naszej Grupy" - konkluduje Krzysztof Szczypa.


TOP 200