Konsolidacja pomogła Softbankowi

Z portfelem zamówień, który po I kw. sięga 347 mln zł, firma pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju na 2006 rok. Softbank chce nadal rozbudowywać grupę. Wedle deklaracji zarządu Softbank może przeznaczyć nawet 50 milionów euro na inwestycje. Na razie rozważa jednak skromniejsze zakupy, prawdopodobnie u któregoś z naszych dalszych południowych sąsiadów oraz na Ukrainie.

Dzięki włączeniu do grupy spółek Koma, Incenti oraz Gladstone Consulting, w I kw. skonsolidowane przychody Softbanku wzrosły do 102,7 mln zł, a zysk netto sięgnął 7,5 mln zł. W tym samym okresie ubiegłego wyniki grupy wynosił - odpowiednio - 95,5 mln zł i 2,9 mln zł. Struktura sprzedaży Softbanku uległa zmianie. Spadły przychody grupy w sektorze bankowości (63,9 mln zł), wzrosły natomiast w innych obszarach, głównie sektorze publicznym (15,7 mln zł).

Kierownictwo Softbanku potwierdziło, że firma planuje kolejne przejęcia, co w dalszym okresie pozytywnie wpłynie na przychody grupy. Pod lupą znalazły się głównie spółki działające w tradycyjnym dla Softbanku obszarze rozwiązań dla sektora finansowego. Piotr Jeleński, członek zarządu spółki, poinformował, że rozważane są zagraniczne akwizycje "na Południu i Wschodzie". Możliwe, że będą to dostawcy z Ukrainy czy Rumunii.

Mimo wzrostu sprzedaży rozwiązań dla administracji zarząd Softbanku zauważa pewne spowolnienie w zakresie inwestycji IT w tym sektorze. W 2006 roku firma przewiduje zwiększenie sprzedaży rozwiązań z zakresu informatyki zarządczej i systemów oceny ryzyka, a także usług outsourcingowych i e-learningu. Wzrosnąć ma zatem pozycja Incenti w grupie. Udział Incenti w wartym 35 - 40 mln zł rynku usług e-learningowych, Sofbank ocenia na ok. 30%. Firma nie podała prognoz finansowych na cały 2006 rok.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200