Konsolidacja Grupy

Do końca tego roku w Grupie Pekao SA zakończą się projekty związane z konsolidacją wykorzystywanych systemów oraz budową hurtowni danych i systemu typu MIS.

Do końca tego roku w Grupie Pekao SA zakończą się projekty związane z konsolidacją wykorzystywanych systemów oraz budową hurtowni danych i systemu typu MIS.

W Grupie Pekao SA przebiegają obecnie trzy projekty informatyczne: konsolidacja (by tworzące ją banki mogły działać jako jeden), budowa hurtowni danych i systemu MIS (Management Information System) i wdrożenie nowego systemu bankowego Alltela, które potrwa ok. 3 lat.

"Z punktu widzenia departamentu informatyki, najważniejsza jest konsolidacja, która odbywa się zarówno pod względem biznesowo-organizacyjnym, jak i technologicznym. Dokonujemy unifikacji procedur, oferowanych produktów i usług" - mówi Bogdan Barewski, dyrektor wykonawczy ds. informatyki w Banku Pekao SA, należącym do Grupy Pekao SA, pełniący tę funkcję od sierpnia br.

Jeden departament

Łączą się również departamenty informatyki poszczególnych banków, działające dotychczas niezależnie. Każdy z nich do tej pory miał własną strategię działania, która obecnie podporządkowywana jest Grupie Pekao SA. "Można powiedzieć, że mamy już jeden departament informatyki, w którym, pomijając pracowników w oddziałach, pracuje ok. 300 osób" - stwierdza Bogdan Barewski.

Dokonano przeglądu wszystkich systemów informatycznych, stosowanych przez banki wchodzące w skład Grupy Pekao SA. "Staramy się wybrać spośród nich najlepsze rozwiązania. Przykładem są projekty bankowości internetowej opracowywane niezależnie przez Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi i Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie. Wybraliśmy rozwiązanie łódzkie z uwagi na to, że było najbardziej zaawansowane" - twierdzą przedstawiciele departamentu informatyki.

Modyfikacje systemów

Innym przykładem unifikacji stosowanych rozwiązań informatycznych są zmiany dokonywane w oprogramowaniu, które mają usprawnić proces raportowania i umożliwić odmiejscowienie rachunku klienta w całej sieci oddziałów banków Grupy Pekao SA. Każdy z dostawców systemów oddziałowych (Heuthes i Softbank), na bazie rozwiązań Pekao SA, przygotowuje nakładkę komunikacyjną (odpowiednio na systemy GryfBank i Zorba 3000). Umożliwi ona wymianę danych o przeprowadzonych transakcjach i prowadzenie rozliczeń międzyoddziałowych.

Dokonano także ujednolicenia wersji stosowanych systemów bankowych w szczecińskim Pomorskim Banku Kredytowym i lubelskim Banku Depozytowo-Kredytowym. Oba stosowały różne wersje systemu GryfBank. Obecnie korzystają z wersji 7.805.

Hurtowe raportowanie

Do końca roku zostanie zakończony także pierwszy etap budowy hurtowni danych w Grupie Pekao SA. Ma ona codziennie być zasilana danymi ze wszystkich systemów informatycznych stosowanych w czterech bankach, wchodzących w jej skład. Ekstrakty danych będą przeprowadzane przy użyciu narzędzi Catalyst. Umożliwi to prowadzenie na bieżąco konsolidacji wyników finansowych całego banku.

Głównym wykonawcą projektu budowy hurtowni jest NCR Polska, podwykonawcą Elba CSB. Obie firmy przygotowują także, opartą na hurtowni, aplikację do sprawozdawczości wewnętrznej. W dziedzinie tzw. data mart, stosowane są, w zależności od potrzeb, różnego typu rozwiązania. Będą one zasilane za pomocą raportów tworzonych narzędziami Cognosa. Do raportowania obowiązkowego, np. na rzecz Narodowego Banku Polskiego, zostanie wykorzystana aplikacja Sara 2 Sawan-Softnet, oparta na oprogramowaniu SAS Institute. Natomiast do zarządzania aktywami oprogramowanie Sendero.

Nowy system

"W projekcie wdrożenia nowego, zintegrowanego systemu zdecydowaliśmy, że integratorem będzie sam bank. Oczywiście, korzystamy z pomocy zagranicznych specjalistów dostawcy oprogramowania, ale stworzyliśmy również duży, kilkudziesięcioosobowy zespół naszych informatyków, zajmujących się projektem na stałe" - mówi Bogdan Barewski. "Jak na razie, mimo że Alltel podpisał własną umowę z Softbankiem, jako podwykonawca części prac, żadna osoba z tej firmy w naszym projekcie nie uczestniczyła" - uzupełnia wypowiedź.

Wdrożenie oprogramowania Systematics jest na etapie analiz (tzw. gap analysis), które mają wykryć luki w systemie w stosunku do wymagań stawianych przez Bank Pekao SA. Równolegle trwają prace nie związane bezpośrednio z projektem, ale niezbędne do jego zakończenia, np. budowa odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej, tworzenie interfejsów komunikacyjnych do innych systemów i opracowywanie architektury systemu. Projektem zajmują się pracownicy departamentów informatyki w Warszawie i Lublinie (dawnej centrali Powszechnego Banku Gospodarczego). Lublin zajmuje się opracowywaniem w ramach Systematicsa rozwiązań dla oddziałów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200