Konkurs wyłoni najlepszy mechanizm monitorowania jakości dostępu do internetu

UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej) informuje na swojej stronie, że ruszył właśnie konkurs na certyfikowany mechanizm monitorowania jakości dostępu do internetu

W związku z nadchodzącym w tym roku końcem okresu certyfikacji działającego mechanizmu monitorowania jakości usługi dostępu do internetu, Prezes UKE ogłosił konkurs na dostawcę mechanizmu na kolejne 24 miesiące, począwszy od 1 grudnia 2020 r.

W nowej wersji mechanizmu zostaną wprowadzone zmiany, które umożliwią konsumentom jeszcze wygodniejsze korzystanie z tego narzędzia. Najważniejsze ulepszenia to: podniesienie maksymalnej mierzonej prędkości z 1 Gb/s do 2,5 Gb/s, zwiększenie dostępności aplikacji na różne systemy operacyjne, wprowadzenie opcji automatycznych pomiarów sekwencyjnych, wyłączenie obowiązku rejestracji dla pomiarów o charakterze wyłącznie informacyjnym i wprowadzenie angielskiej wersji językowej aplikacji i serwisu.

Zobacz również:

  • Najnowsze funkcje wyszukiwarki Google
  • Twiiter zmienia politykę dotyczącą firmowych API
  • 17 polskich firm wyróżniono w rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe

Zadaniem mechanizmu jest przyczynianie się do zwiększenia ochrony użytkowników i zapewnienia informacji o parametrach świadczonych im usług, a także zwiększanie konkurencji pomiędzy dostawcami w oparciu o jakość świadczonych usług.

Zgodnie z unijnym prawem dostawcy internetu w sieciach stacjonarnych są zobowiązani do podawania w umowach minimalnych, zwykle dostępnych i maksymalnych oferowanych prędkości transmisji danych. Dzięki istnieniu mechanizmu, certyfikowanego przez Prezesa UKE, konsumenci mają narzędzie, które pozwala im w bezsprzeczny sposób zweryfikować jakość otrzymanej usługi z zapisami w umowie.

Za pomocą dotychczasowego, jak i przyszłego mechanizmu można mierzyć szybkość internetu stacjonarnego i mobilnego, przy czym zgodnie z prawem jedynie pomiary jakości internetu stacjonarnego, wykonane zgodnie z instrukcją, są certyfikowane i mogą posłużyć jako dowód w ewentualnych sporach konsumentów z dostawcami usługi.

Dzięki istnieniu mechanizmu użytkownicy internetu dokonali dotychczas ponad 685 000 pomiarów, w tym ponad 49 000 certyfikowanych pomiarów szybkości internetu stacjonarnego.

Nowy system – podobnie jak obecny – będzie się składał m.in. z serwisu internetowego oraz aplikacji na komputery stacjonarne (np. desktop, laptop). Podmiot wyłoniony w konkursie zapewni system pomiarowy nieodpłatnie, w wyniku czego uzyska certyfikat Prezesa UKE. Certyfikacja wybranego systemu zostanie dokonana przez Prezesa UKE na okres 24 miesięcy, począwszy od 1 grudnia 2020 r.

Termin składania ofert upływa 29 czerwca 2020 roku.

Źródło: UKE

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200