Konkurs im. Stanisława Staszica

Podobnie jak w ubiegłym roku, również obecnie podczas Targów InfoMan '93 (7-10 września w Gdańsku) nastąpi rozstrzygnięcie konkursu o nagrody imienia Stanisława Staszica.

Podobnie jak w ubiegłym roku, również obecnie podczas Targów InfoMan '93 (7-10 września w Gdańsku) nastąpi rozstrzygnięcie konkursu o nagrody imienia Stanisława Staszica.

Zostały oneufundowane przez Biuro ds. Informatyki URM oraz Związek Banków Polskich. Komisja konkursowa ustaliła już kryteria ocen. Brane będą pod uwagę:

  • przydatność oferty firmy dla administracji, banków i przemysłu (w ubiegłorocznym konkursie klasyfikowano jedynie produkty dla banków i administracji);

  • kompleksowość rozwiązania, a zwłaszcza integracja oprogramowania i sprzętu;

  • przygotowanie firmy do szybkiego wdrożenia systemu i jej zdolności serwisowe;

  • uwzględnienie standardów, zalecanych przy współpracy z URM oraz standardów EWG;
Komisja konkursowa ma oceniać także udział polskiej myśli informatycznej w konkursowych produktach oraz wiarygodność firmy.

Zgłoszenia produktów na konkurs przyjmuje do końca czerwca Biuro Międzynarodowych Targów Gdańskich, 80-309 Gdańsk Bażyńskiego 1.


TOP 200