Koniec i początek

Powszechny Bank Kredytowy zakończył po 5 latach wdrożenie systemu zintegrowanego.

Powszechny Bank Kredytowy zakończył po 5 latach wdrożenie systemu zintegrowanego.

PBK SA uruchomił w czerwcu br. scentralizowany system bankowy. W połowie 1999 r., po blisko trzech latach, zakończono wdrożenie w centrali. Następnie rozpoczęto pierwsze wdrożenia pilotażowe w oddziałach. Jednak dopiero w maju 2000 r. podpisano umowę z ComputerLand, który miał pomagać przy wdrożeniach we wszystkich 350 placówkach PBK w Polsce. Projekt zakończono 11 czerwca br.

Projekt na nowych zasadach

W styczniu 2000 r. zmieniono zasady prowadzenia projektu wdrożenia systemu Profile. Miało to przyspieszyć wdrożenie. "Gdyby nie nowa formuła, to być może ostatnie oddziały zaczęłyby pracować w nowym systemie dopiero w 2002 r." - mówi Andrzej Ogrodnik, dyrektor zarządzający, odpowiedzialny za pion informatyki w Powszechnym Banku Kredytowym SA. Na początku ubiegłego roku utworzono Biuro Projektów Masowych Wdrożeń, w skład którego weszli pracownicy banku i specjaliści z & Touche. Mieli oni opracować zasady prowadzenia projektu i dokonać wyboru firmy zewnętrznej, która weźmie udział we wdrożeniach w oddziałach.

"W każdej placówce, zanim dokonano przejścia ze starego systemu na nowy, przeprowadzano trzy konwersje próbne. W weekend, w który miano dokonać zmiany, wykonywano kopię zapasową systemu. Następnie dane przewożono do centrali, gdzie przeprowadzano ich konwersję na Profile i uzgadniano ich poprawność. Później przenoszono informacje z księgi oddziału do księgi głównej banku" - opowiadają przedstawiciele PBK. Początkowo podczas jednego weekendu na nowy system przechodziły 4 placówki, pod koniec wdrożenia - 15.

Profile zastąpił cztery działające dotychczas systemy. Było to rozwiązanie własne PBK - system Tabo, a także aplikacje Krezus (działające w placówkach przejętego przez PBK Pierwszego Komercyjnego Banku w Lublinie), Bankier (Bank Morski) i Cora (Bank Austria Creditanstalt). Jedną z oczywistych korzyści wdrożenia systemu zintegrowanego jest umożliwienie klientowi dokonywania dowolnych transakcji w każdym oddziale. Obecnie tworzona jest baza danych podpisów klientów, która ma umożliwić łatwiejsze potwierdzanie transakcji.

Zmiany w dziale IT

Operacje każdego oddziału banku wykonywane są na centralnym serwerze w Warszawie. W centrum obliczeniowym znajdują się dwa komputery Compaq Alpha, na jednym działa aplikacja kliencka, na drugim znajduje się księga główna banku. Oddział ma także własny serwer lokalny, który umożliwia pracę w przypadku problemów z łącznością.

Obecnie prowadzona jest reorganizacja działów informatyki w oddziałach. Zostaną one prawdopodobnie połączone w większe jednostki, które będą nadzorować kilka placówek. Jak przyznają przedstawiciele PBK, z pewnością będzie musiała się zmniejszyć liczba pracowników działu informatyki w oddziałach. Dzisiaj jest to 200-300 osób. Część z nich zapewne weźmie udział w opracowywaniu nowych projektów.

Pierwsze, wspólne projekty

Obecnie jednym z największych i najbardziej złożonych projektów, który stoi przed Powszechnym Bankiem Kredytowym, jest połączenie z krakowskim Bankiem Przemysłowo-Handlowym SA. Pod koniec ubiegłego roku doszło do połączenia niemieckiego HypoVereinsbank i austriackiego Bank Austria Creditanstalt. Banki te są właścicielami BPH i PBK. Jednocześnie rozpoczęto rozmowy na temat zasad połączenia w Polsce.

Widocznym ich efektem są już wspólne projekty informatyczne. Pierwszy projekt będzie dotyczyć stworzenia jednego dla obu banków centrum telefonicznej obsługi klienta. Na przełomie czerwca i lipca ma zostać rozstrzygnięty przetarg dotyczący wyboru jego dostawcy. Call center - w okresie przejściowym - będzie pomocny w obsłudze klientów BPH i PBK. Pracownicy centrum będą mieli dostęp do danych z systemów obu banków. Korzystają one wprawdzie z tego samego systemu transakcyjnego - Profile, ale każdy z nich wdrożył inną jego wersję. W BPH działa wersja 5.1 Native, wykorzystująca terminale znakowe. Natomiast PBK wdrożył wersję 5.3 GUI systemu Profile, która wykorzystuje terminale graficzne.

Nie wiadomo z jakiego rozwiązania będzie korzystał nowy bank. Istnieją trzy możliwości: przejście na wersję Profile, pracującą w BPH (na razie najbardziej prawdopodobny scenariusz), migracja BPH do wersji 5.3, działającej w PBK, lub wdrożenie w połączonym banku najnowszej wersji systemu Profile 6.2.

Być może klienci PBK będą mieli dostęp do swoich kont za pośrednictwem systemu bankowości internetowej BPH [email protected] Alternatywą jest wdrożenie w warszawskim banku rozwiązania internetowego firmy Sanchez Computer.

Zasady połączenia banków

Na początku czerwca br. zarządy Banku Przemysłowo-Handlowego i Powszechnego Banku Kredytowego uzgodniły plan połączenia obu instytucji. Przyjęto parytet wymiany akcji, który wynosi 2 akcje PBK za 1 akcję BPH. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez BPH banku PBK. Centrala połączonego banku będzie się mieścić w Krakowie. Dzięki połączeniu ma powstać trzeci co do wielkości bank w Polsce.

Wkrótce zostaną opracowane również zasady zreorganizowania działalności maklerskiej Grupy HypoVereinsbank w Polsce. W jej skład wchodzą obecnie: Dom Maklerski Powszechnego Banku Kredytowego, CA IB Securities, Biuro Maklerskie BPH, PBK Asset Management i CA IB Asset Management.


TOP 200