Konferencja w Gliwicach

Sesja specjalna nt. "Europejska współpraca w nauce, technice i edukacji" konferencji roboczej "Metodologie Projektowania w Mikroelektronice i Przetwarzaniu Sygnałów" odbyła się w Politechnice Śląskiej w Gliwicach w dn. 20-23 października br.

Sesja specjalna nt. "Europejska współpraca w nauce, technice i edukacji" konferencji roboczej "Metodologie Projektowania w Mikroelektronice i Przetwarzaniu Sygnałów" odbyła się w Politechnice Śląskiej w Gliwicach w dn. 20-23 października br.

Tematem sesji była metodologia współpracy naukowej i technicznej w ramach programów badawczych popieranych i finansowanych przez Komisję Techniczną Wspólnoty Europejskiej. Przedstawiono przegląd programów otwartych dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz sformułowano oczekiwania i postulaty dotyczące współpracy, skierowane pod adresem przedstawicieli Komisji.

Sesja była przeznaczona dla kierowników projektów, zakładów lub instytutów zainteresowanych efektywną współpracą z zagranicznymi partnerami. Mogli oni zapoznać się z przykładami dużych europejskich projektów, zasadami budowy i funkcjonowania dobrych projektów grupujących partnerów z różnych ośrodków oraz szczegółami dotyczącymi przygotowywania propozycji projektów do programów organizowanych przez Komisję Techniczną.

W sesji wzięło udział ok. 70 uczestników z całej Europy, m. in. z Białorusi, Bułgarii, Czech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i W. Brytanii. Współorganizatorem konferencji była firma Techmex z Bielska-Białej.


TOP 200