Konferencja "Sieci rozległe"

Czwarta konferencja z cyklu "Sieci rozległe" odbędzie się w dniach 20-22 marca w domu wypoczynkowym Siwama w Zakopanem - Kościelisku.

Czwarta konferencja z cyklu "Sieci rozległe" odbędzie się w dniach 20-22 marca w domu wypoczynkowym Siwama w Zakopanem - Kościelisku.

Organizują ją wspólnie firmy Min-Tech i ATM pt. "Sieci rozległe, technologie i zastosowania". Zgodnie z tytułem tegoroczna konferencja poświęcona będzie działającym na terenie Polski sieciom rozległym, planom ich rozwoju oraz technologiom, wykorzystywanym przy ich tworzeniu. Pojawią się również tematy z pogranicza, poświęcone m.in. aplikacjom czy zagadnieniom prawnym.

By wziąć udział w konferencji, należy wypełnić kartę uczestnictwa, zamieszczoną w poprzednim numerze Computerworlda i wysłać na adres:

ATM Sp. z o.o., ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa, z dopiskiem "konferencja".

By otrzymać fakturę VAT, należy do wypełnionej karty dołączyć oświadczenie, upoważniające organizatorów do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy (z podanym numerem NIP).

Dodatkowe informaje pod numerem telefonu (0-22) 612 30 20 lub (0-22) 610 60 73, w. 245.


TOP 200