Konferencja Internet Society

14-17.VI.1994, Praga

14-17.VI.1994, Praga

Organizacja Internet Society organizuje doroczną International Networking Conference (INET '94). Tegoroczna konferencja odbędzie się 14-17. VI. 1994 r. w Pradze i zbiega się z obradami dorocznej Joint European Networking Conference (JENC), sponsorowanej przez Reseaux Associees pour la Recherche Europeenne (RARE).

INET jest jedynym globalnym forum umożliwiającym osobisty kontakt osób zajmujących się sprawami rozwoju Internetu i będzie okazją wymiany informacji nt. nowych technologii i zastosowań, spraw regionalnych oraz problemów z infrastrukturą. Internet Society i RARE organizują specjalne seminarium dla przedstawicieli krajów modernizujących się, poświęcone instruktażowi nt. sposobów dostępu do światowych zasobów Internetu oraz budowania sieci komputerowych.

Spodziewany jest udział ok. 1000 osób z prawie 90 krajów. Są to przeważnie przedstawiciele instytucji badawczych, szkolnictwa wyższego, organizacji państwowych i prywatnych zajmujących się , użytkownicy oraz reprezentanci firm telekomunikacyjnych zaopatrujących Internet w sprzęt i oprogramowanie oraz świadczących usługi.

Uczestnikami INET '94 będą filantrop George Soros, założyciel Fundacji Sorosa; Thomas Kalil, wiceprzewodniczący Krajowej rady Gospodarczej przy rządzie USA; Vinton G. Cerf, prezydent Internet Society (i wiceprezydent MCI Corp. ds. architektur danych), a także reprezentanci Wspólnoty Europejskiej i władz Republiki Czeskiej.

Z okazji tej konferencji zainstalowano pierwsze prywatne połączenie sieciowe typu E-1 z Europą Wschodnią zbudowane przez MCI Corp. z USA i British telecom. Dzięki przepustowści przekraczającej 2 Mbits/s, linia ta umożliwia retransmisję w czasie rzeczywistym obrad konferencji w postaci obrazów wideo, a także realizację pokazów i łączności pomiędzy uczestnikami INET '94.

Oto tematyka najważniejszych sesji tej konferencji:

- komercjaalizacja Internetu

- możliwości Internetu jako "wirtualnej biblioteki"

- interakcyjna łączność multimedialna

- nowe, ciekawe zastosowania sieciowych narzędzi symulacji oraz "rzeczywistości wirtualnej"

- rozwój globalnej infrastruktury informacyjnej w warunkach liberalizacji przepisów i rosnącej konkurencji

- przyszłościowe technologie dla nowych sieci

- działalność normalizacyjna dla Internetu (problematyka routingu i schematów adresacji)

- przydatność Internetu jako narzędzia transferu technologii i rozwoju gospodarczego.

Wśród sponsorów INET '94 są: IBM, CISCO, Novell, Sun Microsystems i 3 Com.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200