Konferencja IT w transporcie już wkrótce

Specjaliści rozmawiać będą o oczekiwaniach przewoźników kolejowych względem systemów IT oraz kluczowych zadaniach dla branży kolejowej na najbliższe lata.

Konferencja IT w transporcie już wkrótce

10 czerwca tego roku, w warszawskim JM Hotel (Grzybowska 45) odbędzie się konferencja IT w transporcie. Będzie ona poświęcona rozwojowi koncepcji ITS (Inteligentne Systemy Transportowe) w polskich warunkach oraz potrzebom – zarówno obecnym, jak i przyszłym - rodzimych przewoźników kolejowych względem systemów IT.

W trakcie wydarzenia zostaną także omówione wnioski płynące z przeprowadzonej w marcu tego roku debaty na temat interoperacyjności systemów informatycznych wykorzystywanych na kolei. Zapewnienie zgodności tych systemów, stanowi obecnie jedną z największych barier dla stworzenia spójnej strategii rozwoju informatyki kolejowej i jest zarazem jednym z kluczowych zadań dla branży kolejowej na najbliższe lata.

Zobacz również:

  • Australijskie firmy skarżą się na wolny internet i brak specjalistów IT
  • Computerworld 11-12/2020 - środowisko pracy po pandemii
  • Postępująca integracja środowisk cloud i on premise

Gośćmi konferencji organizowanej przez KOW media&marketing (wydawca magazynu Kurier Kolejowy) będą między innymi przedstawiciele spółek z Grupy PKP, Urzędu Transportu Kolejowego oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Konferencję otworzy natomiast wiceminister gospodarki, p. Dariusz Bogdan.

Imprezę patronatem objął Computerworld. Więcej na jej temat znaleźć można na stronie internetowej www.itwtransporcie.eu.


TOP 200