Konektor UM dla MS Exchange i Lotus Notes

DvISE Connector dla Microsoft Exchange firmy Tobit Software pozwala na połączenie Microsoft Exchange i Lotus Notes z oprogramowaniem David, umożliwiając wysyłanie i otrzymywanie wiadomości, takich: jak faks, poczta głosowa czy SMS przy użyciu serwera Exchange lub Lotus Notes.

DvISE Connector dla Microsoft Exchange firmy Tobit Software pozwala na połączenie Microsoft Exchange i Lotus Notes z oprogramowaniem David, umożliwiając wysyłanie i otrzymywanie wiadomości, takich: jak faks, poczta głosowa czy SMS przy użyciu serwera Exchange lub Lotus Notes.

DvISE Connector dla serwera MS Exchange komunikuje się bezpośrednio z oprogramowaniem David i kontroluje transfer wiadomości pomiędzy oprogramowaniem David i Exchange.

Zobacz również:

DvISE Connector dla Lotus Notes rozszerza funkcje serwera Lotus Domino o obsługę zunifikowanych wiadomości, umożliwiając zarządzanie przez serwer Lotus Domino wiadomościami typu: faks, sms, wiadomości głosowe. Odbieranie, transmisja i trasowanie odbywa się poprzez klienta Notes. DvISE Connector dla Lotus Notes umożliwia również dostęp do wiadomości poczty elektronicznej przez telefon stacjonarny. DvISE Connector for Lotus Notes został stworzony przy użyciu Lotus Script.

Oprogramowanie David oraz David Professional jest dostępne w polskiej wersji językowej. Autoryzowanym dystrybutorem firmy TOBIT Software jest Connect Distribution (http://www.connect.waw.pl).


TOP 200