Koncepcja sieci jako usługi zyskuje na popularności

Zbliża się szybko moment –a według niektórych już nadszedł, tylko bez rozgłosu - w którym administrator systemu IT będzie zamawiać niezbędne mu w danym momencie elementy infrastruktury sieciowej, która zaspokoi zmieniające się z czasem potrzeby firmy. Co ważne, sieć taka rusza i zaczyna świadczyć swe usługi już po kilku godzinach. Jest to możliwe za sprawa koncepcji kryjącej się za skrótem NaaS.

NaaS

NaaS to kolejna odmiana znanego rozwiązania XaaS, gdzie X mówi z jaką usługą mamy do czynienia. Tym razem jest to litera N co oznacza, jest to Network as a Service (sieć jako usługa). Nie ma jednej uniwersalnej definicji tej usługi, ponieważ jest ona oferowana w różnych modelach.

Posłużmy się zatem definicją podaną przez znaną firmę analityczną IDC. Pisze ona iż wszystkie znane modele NaaS oferują rozwiązania integrujące sprzęt, oprogramowanie, licencje i usługi wsparcia technicznego, wszystko to dostarczane w ramach elastycznej oferty opartej na subskrypcji lub rzeczywistym wykorzystaniu zasobów.

Zobacz również:

  • Do strefy Gazy mogą trafić stacje łączności satelitarnej Starlink
  • MetroCluster – odpowiedź T Business na wyzwania rynku e-commerce

Istnieją różne warianty czy też modele NaaS, z tym iż można tu wyróżnić trzy podstawowe.

Pierwszy model zakłada, że użytkownik zamawia tylko sprzęt sieciowy na zasadzie subskrypcji. Płaci za jego używanie comiesięczną określoną kwotę i sam go instaluje, konfiguruje oraz eksploatuje oraz zarządza nim.

Drugi model kryje się za określeniem „managed services”. W tym modelu mamy do czynie ze sprzętem sieciowym używanym zgodnie z pierwszym modelem i dodatkowo ze świadczoną przez jego dostawcę usługę zarządzania siecią.

W trzecim, nazwijmy to pełnym modelu, dostawca rozwiązania NaaS odpowiada za wszystko. Jest właściciele sprzętu, instaluje go i obsługuje bez naszego udziału. Firma płaci w takim modelu miesięczną opłatę za pełną usługę pod klucz.

Jedną z firm, która zdecydowała się ostatnio wejść na rynek NaaS, jest Cisco. Zaprezentowała ona niedawno swoje pierwsze rozwiązanie tego typu, nadając mu nazwę Cisco Plus. Wykupując te usługę klient może zamawiać potrzebne im w danej chwili zasoby sieciowe i konfigurować je stosownie do zmieniających się dynamicznie potrzeb biznesowych firmy. Całością Cisco Plus zarządza chmurowa usługa Intersight, która pozwala klientowi wybrać odpowiedni dla niego poziom usług.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200