Komunikacja IP - teraz także w chmurze i mobilnie

Wykłady, analizy, case study, warsztaty oraz prezentacja najnowszych produktów i usług wiodących dostawców rozwiązań wypełniły kolejne seminarium Networlda, tym razem poświęcone komunikacji IP.

Tematyka seminarium obejmowała zarówno aspekty techniczne, jak i biznesowe zagadnień związanych z komunikacją IP. Obecne stadium rozwoju tej technologii, określane także jako Unified Communications, pozwala na stosowanie wielu kanałów komunikacji - od łączności głosowej, wideokonferencji po komunikatory internetowe.

Uzupełniają je rozwiązania mobilne, systemy IVR oraz łatwe i przejrzyste interfejsy pozwalające zarządzać komunikacją. Zwykle dochodzi do tego poszerzona prezentacja numeru i tożsamości osoby dzwoniącej - na telefonie, tablecie, komputerze czy specjalnym terminalu, oraz integracja z narzędziami dostępnymi poprzez strony internetowe.

Analitycznie i rynkowo

Analityczne zestawienie potencjalnych oszczędności i przewodnik zakupowy klienta biznesowego zainteresowanego ofertą rozwiązań komunikacji IP przedstawił Emil Konarzewski z firmy Audytel.

Problemy związanie z usługą VoIP (Voice over Internet Protocol) omówił Jerzy Paczocha, specjalista z Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego. Wspomniał między innymi o problemie przenoszenia numerów oraz obsłudze numerów alarmowych.

Przegląd oferty rynkowej

Informacje i szczegóły wdrożenia wdrożonej przez Integrated Solutions i Orange Polska platformy do komunikacji z chmury przedstawili panowie Dominik Łoniewski oraz Marcin Sokołowski. Narzędzia komunikacyjne udostępniane w modelu UcaaS (Unified Communications as a Service) są oparte na rozwiązaniu Cisco HCS (Hosted Colaboration Solution).

Rozwiązania do komunikacji wideokonferencyjnej z oferty Vidyo zaprezentował Krzysztof Dobrowolski z firmy Mediaz. Zwrócił także uwagę na szereg czynników wpływających na adaptacje omawianych na seminarium technologii do użytku w organizacjach. Także Krystian Sokalski z Alcatel-Lucent zapoznał uczestników seminarium z poglądem firmy na komunikację IP oraz produktami Unified Communications.

Case study i prezentacja na żywo

Wojciech Południewski, IT Operations Manager z firmy Hempel, przedstawił wnioski, jakie wyciągnęła firma, w której pracuje z wdrożenia zintegrowanego rozwiązania komunikacyjnego opartego na Microsoft Lync. Oprócz wielu korzyści wynikających z wdrożenia i jego adaptacji w kolejnych oddziałach firmy na całym świecie, zaprezentował także interesujące dane statystyczne. Zwrócił między innymi uwagę na dużą adaptację głosowych usług konferencyjnych oraz niskie zapotrzebowanie w jego organizacji na połączenia wideo.

Konferencję zakończyła prezentacja na żywo rozwiązań zintegrowanej komunikacji firmy Cisco, którą poprowadzili wspólnie Dominik Themerson (Cisco) i Rafał Zieliński (Integrated Solutions). Pokazali między innymi mechanizmy mobilności oferowane przez platformę HCS, terminale a także oprogramowanie klienckie Cisco Jabber w wersji na komputer, tablet oraz smartphone. Pokazano mechanizm przekierowywania połączeń praktycznie bez przerwy w rozmowie, tak istotny w przypadku osób przemieszczających się w biurze lub pracowników zdalnych.

Partnerami generalnymi seminarium były firmy Cisco oraz Integrated Solutions, Alcatel Lucent, GTS, Veracomp oraz Mediaz. Patronat medialny nad imprezą objął tygodnik "Computerworld".

Rosnące zainteresowanie rozwiązaniami Unified Communications (UC) znalazło swoje odzwierciedlenie we frekwencji - w seminarium, które odbyło się 17 września w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, wzięło udział ponad 70 uczestników.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200