Komu pomaga UNCTAD?

Międzynarodowa Agencja Do Spraw Rynku i Rozwoju (UNCTAD) zajęła się ostatnio wspomaganiem komputerowym rządów krajów nierozwiniętych. Kierownictwo w Genewie i dziesiątki pracowników agencji liczącej 430 osób pracuje nad rozwojem stosownego oprogramowania.

Międzynarodowa Agencja Do Spraw Rynku i Rozwoju (UNCTAD) zajęła się ostatnio wspomaganiem komputerowym rządów krajów nierozwiniętych. Kierownictwo w Genewie i dziesiątki pracowników agencji liczącej 430 osób pracuje nad rozwojem stosownego oprogramowania.

Największy projekt dotyczy komputeryzacji obsługi celnej, obniżenia kosztów, szybkości transakcji, zmniejszenia korupcji i dostarcza danych rynkowych. Inne pakiety dotyczą obsługi zadłużenia (we współpracy z Bankiem Światowym), barier w handlu, transportu. Jeszcze inny ma pozwolić użytkownikom uzyskać dane na temat konsumpcji większości artykułów w dowolnym miejscu na świecie, aż do poziomu pojedynczej firmy (sic!). Rządy otrzymują komputery z agencji bezpłatnie, jako część pomocy finansowanej przez Narody Zjednoczone i Bank Światowy. Systemy te mają oczywiście komercjalną wartość. Właściwa obsługa zadłużenia może zaoszczędzić jeśli nie miliardy, to miliony dolarów. Jednak przedstawiciele Agencji nie chcą przyjąć sugestii, że takie systemy mogą być opracowane taniej przez prywatne firmy. Powołują się przy tym na korzyści ekonomiczne wynikające ze skali przedsięwzięcia (ten sam podstawowy system może być zainstalowany w około 50 państwach) i łatwy dostęp do międzynarodowych baz danych. Wiele faktów zdaje się wskazywać na to, że Agencja pomaga głównie osobom w niej zatrudnionym.


TOP 200