Komputronik przejmuje sieć sklepów Karen Notebook

Dzięki zawartej wczoraj (25 lutego) transakcji z Techmexem, właścicielem Karen Notebook, Komputronik będzie dysponował prawie 300 sklepami ze sprzętem elektronicznym na terenie Polski. Wartość transakcji to 49,5 mln zł.

Umowa ustala warunki dokonania przyszłej transakcji nabycia 7 mln akcji i 7 mln praw poboru Karen Notebook, upoważniających do nabycia 21 mln akcji tej firmy, na rzecz Komputronik S.A i jego podmiotu zależnego Contanisimo Limited. "Transakcja ta zdecydowanie przyspieszy rozwój sieci sprzedaży Komputronik oraz przyczyni się do osiągnięcia przez naszą spółkę silnej przewagi konkurencyjnej na rynku. Grupa Kapitałowa Komputronik stanie się największą specjalistyczną siecią oferującą rozwiązania rynku IT, technologii cyfrowych i elektroniki użytkowej w Polsce" - można przeczytać w oficjalnym komunikacie.

Transakcja polega na:

1.wniesieniu przez Techmex S.A. wkładu rzeczowego w postaci 7.000.000 praw poboru Karen Notebook S.A. do spółki prawa cypryjskiego Maktu Holdings Limited i objęciu większościowego udziału przez Techmex S.A. w Maktu Holdings Limited zgodnie z powstałym w Maktu Holdings parytetem udziałowym.

2. Wniesieniu przez Techmex S.A. wkładu rzeczowego w postaci 7.000.000 akcji Karen Notebook S.A. do spółki prawa cypryjskiego Contanisimo Limited i objęciu mniejszościowego udziału w Contanisimo Limited zgodnie z powstałym w Contanisimo Limited parytetem udziałowym.

3. Sprzedaży części praw poboru Karen Notebook S.A. pomiędzy Maktu Holdings Limited a Komputronik S.A.

4. Umorzeniu udziałów Contanisimo Limited w Maktu Holdings Limited w zamian za przeniesienie części praw poboru Karen Notebook S.A. na Contanisimo Limited.

5. Sprzedaży udziałów Maktu Holdings Limited pomiędzy Contanisimo Limited a Techmex S.A.

6. Sprzedaży udziałów Contanisimo Limited pomiędzy Techmex S.A. a Komputronik S.A.

Nabycie tak akcji i praw poboru Karen Notebook spowoduje, że Komputronik dysponować będzie 52,4% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Karenu. Po nabyciu akcji i praw poboru Karen Notebook, Komputronik zamierza ogłosić wezwanie do sprzedaży do 66% istniejących akcji Karenu w związku z przekroczeniem progu 33% ogólnej liczby głosów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200