Komputronik: czas na Gigabit

Zmiana siedziby firmy Komputronik była bezpośrednią przyczyną decyzji o inwestycji w najnowsze rozwiązania sieciowe. Optymalną wydajność, największe bezpieczeństwo i gwarancję stabilności ma zapewniać teraz firmie sieć gigabitowa. Zestawiono ją pod koniec 2004 r. z najnowszych urządzeń firmy D-Link.

Zmiana siedziby firmy Komputronik była bezpośrednią przyczyną decyzji o inwestycji w najnowsze rozwiązania sieciowe. Optymalną wydajność, największe bezpieczeństwo i gwarancję stabilności ma zapewniać teraz firmie sieć gigabitowa. Zestawiono ją pod koniec 2004 r. z najnowszych urządzeń firmy D-Link.

Komputronik, jako firma zajmująca się dystrybucją i sprzedażą sprzętu komputerowego, posiada dziesiątki tysięcy klientów detalicznych, a także liczną grupę resellerów.

Dotąd w centrali firmy funkcjonowała sieć Fast Ethernet. Jej szkielet stanowiły trzy 24-portowe przełączniki 10/100 połączone w stos. Podobne urządzenia pracowały również w poszczególnych oddziałach firmy. To rozwiązanie, jakże wygodne i nowoczesne jeszcze kilka lat temu, obecnie zaczynało nieprzystawać do potrzeb. Samo tylko zatrudnienie w firmie zwiększyło się w ciągu roku o ponad 30% (z 97 osób w 2003 r. do 131 osób w 2004 r.). Rosnąca liczba stacji roboczych i serwerów oraz zwiększona rozległość sieci doprowadziłyby do utraty funkcjonalności dotychczasowej instalacji. Nie bez znaczenia były również ciągle podnoszone wymagania co do szybkości i niezawodności komunikacji sieciowej, a także plany rozwoju firmy. Kolejne problemy i ograniczenia sprawiły więc, że kierownictwo poznańskiej firmy musiało rozważyć inwestycję w nową, wydajną i skalowalną sieć. Bezpośrednim impulsem do podjęcia decyzji była tutaj zmiana siedziby firmy, która mieści się teraz w budynku o powierzchni niemal czterech tysięcy metrów kwadratowych.

W nowej sieci gigabitowej komunikacja z Internetem odbywa się za pośrednictwem routera (Linux) na łączu o szybkości 10 Mb/s. Router połączony jest bezpośrednio z 24-portowym przełącznikiem warstwy 3 D-Link DGS-3324TGR, który stanowi serce sieci. Do przełącznika podłączony jest również serwer terminali (Win 2003), a także dwa serwery (Win 2003), z czego jeden z nich jest serwerem zapasowym.

Komputronik: czas na Gigabit

Gigabit Ethernet w sieci Komputronika

Za urządzeniem DGS-3324TGR znajduje się 8 przełączników D-Link DES-3526 (24 porty + 2 porty combo), które następnie już bezpośrednio obsługują stanowiska pracy i stos 3 przełączników DES-3624 obsługujących stanowiska serwisowe i montażowe. W sumie sieć obsługuje 70 stanowisk na dwóch piętrach nowej siedziby. Poprzez terminale z siecią łączą się również pracownicy z firmowych sklepów z Poznania (3), Warszawy (2), Gorzowa Wielkopolskiego (1) i Gdyni (1).

Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania poprawiła się skalowalność szkieletu, który przy znacznie wyższych prędkościach i większej wydajności oferuje niezawodną pracę sieci nie tylko dzisiaj, ale i w przyszłości. Duża i ciągle rosnąca liczba użytkowników dzięki tej inwestycji może pracować bez problemów komunikacyjnych. Jak zwracają uwagę przedstawiciele firmy, przy właściwym wyborze sprzętu koszt gigabitowej inwestycji jest relatywnie niski w porównaniu z korzyściami wynikającymi z zastosowania takiego rozwiązania. Dodatkowo w przypadku tak rozległej sieci, jak ta w poznańskiej firmie, wybór rozwiązań gigabitowych był praktycznie jedynym rozsądnym wyjściem.

Inwestycja pozwoliła uzyskać znacznie większą wydajność sieci. Dzięki redundantym połączeniom i możliwości wydzielania VLAN-ów poprawiło się zarządzanie bezpieczeństwem. Na wzrost bezpieczeństwa wpływ ma też możliwość ograniczenia dostępu poprzez listę uprawnionych urządzeń. Nadzór nad siecią znacznie ułatwia centralne zarządzanie urządzeniami poprzez przeglądarkę WWW i SNMP. Nowy sprzęt gwarantuje również wyjątkową prostotę rozbudowy sieci bez konieczności przebudowy jej szkieletu i bez niewygodnych i nierzadko kosztownych przestojów. Skalowalność i elastyczność rozwiązania przekłada się także na możliwość bezproblemowego dołączania elementów sieci (np. stacji roboczych i serwerów) w dowolnym miejscu budynku. Sieć gigabitowa wspomaga teraz ambitne plany kierownictwa firmy, które wiążą się również ze zwiększaniem zatrudnienia i ekspansją na zagraniczne rynki.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200