Komputeryzacja rynku pracy i opieki społecznej

Projektowanie ogólnokrajowego systemu komputerowego wspomagającego działalność urzędów pracy oraz ośrodków pomocy społecznej, trwa od 1991 r.

Projektowanie ogólnokrajowego systemu komputerowego wspomagającego działalność urzędów pracy oraz ośrodków pomocy społecznej, trwa od 1991 r.

W Ministerstwie Pracy i Pomocy Społecznej zapowiedziano ostatnio uruchomienie zweryfikowanego komputerowego projektu ALSO (Automation of the Labor and Social Welfare Organisation). System ALSO będzie obejmował komputeryzację 49 wojewódzkich urzędów pracy i ok. 2,5 tys. punktów ośrodków pomocy społecznej. W niewielkiej części ALSO będzie wspomagał pracę Centrali MPiPS.

Wymienione systemy będą finansowane z trzech źródeł - z Banku Światowego, funduszy Phare oraz ze środków budżetowych. Przewiduje się, że koszt ogólny zamierzonych przedsięwzięć wyniesie ok. 50 mln USD, zaś oficjalne przetargi mają się rozpocząć w pierwszej połowie tego roku. Obecnie trwają prace nad specyfikacją wymagań dla każdego z projektów. Przedstawiciele ministerstwa zachęcają do uczestnictwa w przedsięwzięciu polskie domy software'owe.

O ile inne duże, ogólnokrajowe systemy informatyczne (Poltax, GUC) dotyczą komputeryzacji dochodów budżetowych, to system ALSO ma na celu racjonalizację znacznej części wydatków budżetowych. (wn)


TOP 200