Komputeryzacja Biblioteki Francuskiej

Administracja Biblioteki Francuskiej powierzyła firmie informatycznej Cap Sesa (filia Cap Gemini Sogeti) zadanie skomputeryzowania przyszłej siedziby narodowego księgozbioru. Zlecenie obejmuje opracowanie koncepcji systemu administrowania zbiorami i udostępniania książek, stworzenie struktury systemu oraz przygotowanie prototypowych stanowisk dla czytelników i bibliotekarzy.

Administracja Biblioteki Francuskiej powierzyła firmie informatycznej Cap Sesa (filia Cap Gemini Sogeti) zadanie skomputeryzowania przyszłej siedziby narodowego księgozbioru. Zlecenie obejmuje opracowanie koncepcji systemu administrowania zbiorami i udostępniania książek, stworzenie struktury systemu oraz przygotowanie prototypowych stanowisk dla czytelników i bibliotekarzy.

Zbiory Biblioteki Francuskiej liczą 18 mln tomów i zajmują 400 km półek regałowych. Całkowita powierzchnia magazynów wynosi ok. 26 ha.

Czytelnicy i bibliotekarze uzyskają wygodne, skomputeryzowane stanowiska pracy. Co więcej, wiele zadań zmuszających dotychczas do wizyty w biliotece, można będzie realizować zdalnie, poprzez sieć komputerową. Uzyskiwanie informacji, przeszukiwanie katalogów, rezerwowanie miejsca, zamawianie książek może odbywać się z domowego lub biurowego komputera. Można będzie zrezygnować z wypisywania rewersów, gdyż komputer biblioteczny sam sporządzi zamówienie, zbierając wszystkie niezbędne dane z wyświetlanych na ekranie kart katalogowych wybranych pozycji.

Będzie można także uzyskać dostęp do baz danych, które udostępniają podstawowe informacje bez potrzeby sięgania do książek. Stanowiska czytelnicze wspomagane komputerem pozwolą wzbogacić formy korzystania z biblioteki.

Wraz z Cap Sesa w realizacji projektu uczestniczą inne kompanie informatyczne: Geac i Bull jako producent sprzętu.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200