Komputery zamiast katalogów

W październiku w katalogu alfabetycznym Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pojawią się komputery, przy pomocy których będzie można zamawiać potrzebne książki.

W październiku w katalogu alfabetycznym Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pojawią się komputery, przy pomocy których będzie można zamawiać potrzebne książki. Już od 3 lat w BG UMK trwają prace nad komputeryzacją, obecnie pracuje w niej w sieci Novell kilkadziesiąt komputerów klasy IBM PC. Umożliwia to katalogowanie zbiorów bibliotecznych, można też dzięki temu sporządzać i odtwarzać informacje bibliograficzne. Jest to jednak dopiero początek prawdziwej komputeryzacji biblioteki, która powinna m.in. umożliwić prowadzenie informacji magazynowej, funkcjonowanie komputerowego systemu udostępniania książek i informacji o tym, czy dana pozycja jest w magazynie lub u innego czytelnika oraz prowadzenie działalności informacyjnej i statystycznej. Będzie to prawdopodobnie możliwe w ciągu najbliższych trzech lat dzięki temu, iż Biblioteka otrzymała 500 tys. USD od amerykańskiej fundacji braci Mellonów. ?rodki te są przeznaczone na zakup systemu komputerowego, który objąłby wszystkie istotne funkcje tej placówki. Fundacja przekazała już całą sumę, ale BG UMK ma 2 lata na jej wydanie. Obecnie poszukuje systemu, który zdałby egzamin teraz, i w przyszłości. Fundacja Mellonów sfinansowała komputeryzację wielkich bibliotek w Finlandii, gdzie wybrano jeden system, co znacznie obniżyło koszty. Podobnie jak inne biblioteki, które już rozpoczęły komputeryzację, BG UMK narzeka na to, iż prace nad systemem, który byłby naszym standardem, podjęte przez Bibliotekę Narodową trwają już od tak dawna, że dłuższe czekanie sprawiłoby, iż pieniądze nie zostałyby wydane w zastrzeżonym terminie. Brak standaryzacji prowadzi jednak do pomyłek, a w przyszłości biblioteki skomputeryzowane według różnych systemów, nie będą mogły się ze sobą porozumieć.


TOP 200