Komputery w Szwajcarii

Pięć mld franków, o 11% więcej niż w roku poprzednim, wyniosły w 1992 r. wydatki inwestycyjne firm szwajcarskich na informatykę. Dane te, to wynik badań przeprowadzonych przez firmę konsultingową IHA i Uniwersytet we Freiburgu.

Pięć mld franków, o 11% więcej niż w roku poprzednim, wyniosły w 1992 r. wydatki inwestycyjne firm szwajcarskich na informatykę. Dane te, to wynik badań przeprowadzonych przez firmę konsultingową IHA i Uniwersytet we Freiburgu.

W porównaniu z 1991 r. wydatki na sprzęt wzrosły o 0,5 mld do sumy 3,6 mld franków. Związane jest to z dużym popytem na komputery osobiste i stacje robocze oraz z wydatkami na modernizację dotychczas używanego sprzętu.

Koszty zakupu oprogramowania, w wysokości 1,4 mld franków, utrzymały się na poziomie roku poprzedniego. Jest to spowodowane wynikiem spadku cen oraz tzw. software-bundling (wliczone w cenę sprzętu, wyposażenie komputerów w standardowe oprogramowanie).

Liczba komputerów użytkowanych przez szwajcarskie firmy wzrosła o 20% i wyniosła 810 tys. sztuk. 776 tys. to komputery osobiste i stacje robocze, a 33 tys. to systemy typu mid-range i mainframe. Pod koniec 1992 r. komputery zainstalowane były w 151 tys. na ogólną liczbę 282 tys. firm. Największy przyrost zaobserwowano w przedsiębiorstwach małych.

Co czwarty zatrudniony dysponuje w swoim miejscu pracy komputerem (4 lata temu tylko 8%). W przedsiębiorstwach wykorzystujących w swej pracy komputery - co drugi z pracowników ma do czynienia z informatyką. Daje to w sumie 1,17 mln osób, z czego 80% to użytkownicy pozbawieni umiejętności informatycznych, a 14% ma specjalistyczne wykształcenie informatyczne. Jako personel czysto informatyczny zostało zakwalifikowanych 68 tys. osób.

Spośród 151 tys. firm stosujących technikę przetwarzania danych, 16% wykorzystywało technologię sieci lokalnych. Na początku 1992 r. w sieci pracowało 1/4 wszystkich komputerów osobistych, rok póżniej 44%. Wśród sieci lokalnych dominuje Ethernet (66%), potem Token-Ring (14%) i Appletalk (6%). Z badań wynika, iż w sieci typu Token-Ring użytkowane są przeciętnie 24 komputery, w sieci lokalnej typu Ethernet 12, a w sieci Appletalk 6,5 komputera. Większość, spośród 3800 sieci opartych na technologii Token-Ring jest wykorzystywanych w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 1 tys. pracowników.


TOP 200