Komputery po denominacji

Wiele przedsiębiorstw, sklepów czy hurtowni korzysta na co dzień z technik informatycznych do prowadzenia swojej rachunkowości. Wszelkiego typu podatkowe kasy elektroniczne czy komputery wyposażone w programy wspomagające księgowanie, obsługujące budżety czy prowadzące wartościowe ewidencje są dzisiaj niezbędnym wyposażeniem wielu firm.

Wiele przedsiębiorstw, sklepów czy hurtowni korzysta na co dzień z technik informatycznych do prowadzenia swojej rachunkowości. Wszelkiego typu podatkowe kasy elektroniczne czy komputery wyposażone w programy wspomagające księgowanie, obsługujące budżety czy prowadzące wartościowe ewidencje są dzisiaj niezbędnym wyposażeniem wielu firm.

Praca tych systemów wymagała ustalenia pewnych reguł, dzięki którym np. wiadomo jak zaokrąglać przeliczane wartości zapisane w pamięci komputerów (dane takie są zaokrąglane do wartości obecnej 1 zł) lub z jaką dokładnością drukować kwoty pieniężne na wydrukach decyzji (np. raty do obecnych 100 zł, ogólne wartości do obecnych 1000 zł).

Tymczasem tuż przed nami - począwszy od 1 stycznia 1995 r., a więc zaledwie za trzy miesiące - dawno zapowiadana denominacja złotego. Dzisiejsze 10 tys. zł zamieni się na jedną noworoczną złotówkę. Będzie ona nawet nominalnie mocniejsza od złotówki przedwojennej - wtedy jeden dolar był wart ok. 4 zł, dzisiejszy dolar będzie kosztował nieco ponad dwa złote. Cała operacja będzie przeprowadzona nagle, z dnia na dzień. Do jej powodzenia

potrzebne będą pewne ustalenia - jak zapisać np. w kasach podatkowych (które będą cały czas pracowały na bieżąco) saldo z minionego roku, które przecież zapisywane będzie do tego czasu wg wartości sprzed denominacji? Co z bilansem otwarcia - jak zaokrąglać salda w momencie tworzenia takiego bilansu?

Użytkownicy komputerowych systemów wspomagających rachunkowość firm już dzisiaj powinni mieć pełną jasność nt. problemów z jakimi przyjdzie się im zetknąć począwszy od sylwestrowej północy. Czy już jesteśmy na tę operację przygotowani?

Dla osób które chciałyby (oraz dla tych, którzy muszą) pogłębić swoją wiedzę na ten temat polecamy:

*Instrukcję Ministra Finansów z dn. 26 sierpnia br. w sprawie dostosowania zasad prowadzenia rachunkowości do przepisów ustawy o denominacji złotego (jest ona częścią rozporządzenia Ministra Finansów, opublikowanego w Dzienniku Ustaw nr 94, poz. 457 i ma być opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów nr

22, poz. 76) oraz

*Okólnik Ministra Finansów z dn. 29 sierpnia br. (znak DR-3-JC 163/94, druk przekazywany wszystkim Izbom Skarbowym), który traktuje m.in. o regułach zaokrąglania sald podatkowych po denominacji złotego.

Osoby zainteresowane mogą otrzymać kopie tych dokumentów w Redakcji Computerworld.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200