Komputery obok telefonów

Na rozwój sieci telekomunikacyjnej Netia zamierza przeznaczyć ok. 600 mln USD. Inwestycje związane z informatyką pochłoną kilka mln USD.

Na rozwój sieci telekomunikacyjnej Netia zamierza przeznaczyć ok. 600 mln USD. Inwestycje związane z informatyką pochłoną kilka mln USD.

Działająca od roku Netia Telekom S.A. zamierza stać się największym konkurentem państwowego operatora TP S.A. Wraz z budową firmy od podstaw budowana jest także infrastruktura informatyczna. "Daje nam to pewną przewagę, ponieważ zaczynamy bez zbędnego bagażu z przeszłości. Możemy także od razu wprowadzać najnowocześniejsze rozwiązania, które pomogą w działaniu w sposób bardziej elastyczny i umożliwią zaoferowanie większej liczby tzw. usług dodanych, od których zależy obecnie konkurencyjność na rynku telekomunikacyjnym. Przykładowo, w starych systemach wprowadzenie zmian cen zajmuje ok. 2 miesięcy, nowe umożliwiają dokonanie tego w 2-3 tygodnie, a takich właśnie terminów wymaga od nas dział marketingu planujący akcje promocyjne" - mówi Krzysztof Heller, dyrektor departamentu informatyki w Netia Telekom S.A.

Od początku działalności firma korzysta z systemu do wspomagania zarządzania Scala szwedzkiej Beslutsmodeller . Natomiast w tym roku główne zadania, przed którymi stoi dział informatyczny Netii, to wdrożenie systemu typu OSS (Operation Support System), który służyć ma m.in. do obsługi klientów, billingu, zarządzania siecią oraz przyjmowania zgłoszeń o awariach.

W dalszych planach departament informatyczny zamierza m.in. zainstalować dużą bazę danych oraz stworzyć Centrum Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną. W tej chwili opracowywany jest korporacyjny model danych, spójny dla wszystkich wykorzystywanych systemów. "Musi on być dostosowany zarówno do NetGrafa (firmy SmallWorld), jak i oprogramowania do projektowania sieci telekomunikacyjnej oraz OSS" - powiedział Krzysztof Heller.

Intranet i obieg dokumentów

Zadanie, jakie przed sobą postawili informatycy z Netii to stworzenie sieci na bazie łączy dzierżawionych, za pomocą której odbywać się będzie transmisja danych z centrali do poszczególnych regionów. Tam gdzie pozwoli przepustowość wykorzystana zostanie technologia Frame Relay, w pozostałych przypadkach firma korzystać będzie z protokołu HDLC.

Netia jest w trakcie tworzenia własnego intranetu, który połączy centralę w Warszawie z 12 regionalnymi przedstawicielstwami. W planach jest wykorzystanie jej do wewnętrznej wymiany informacji poprzez Lotus Domino, część z nich będzie także prawdopodobnie publikowana na zewnętrznym serwerze WWW (http://www.netia.pl). "Mamy w planach stworzenie narzędzi, które umożliwią przeszukiwanie naszej bazy danych poprzez przeglądarki WWW" - mówi Krzysztof Heller. W kontaktach "ze światem" wykorzystany jest Internet. Każdy z 80 pracowników Netii, przebywających stale poza firmą, korzysta z notebooków, za pośrednictwem których łączy się z siecią korporacyjną.

"Niemalże w każde wykonywane w firmie działanie angażuje się wiele działów. Przykładowo, podczas zakupów nowego sprzętu najpierw musi on zostać zatwierdzony przez kierownictwo, potem w przypadku dużego kontraktu wysyłane są oferty do różnych producentów. Kolejny etap to wybór oferenta, zakup oraz dostawa i jej śledzenie. Dokumenty sprawdzane są przez dział techniczny. W związku z tym staramy się wdrożyć system obiegu dokumentów" - mówi Krzysztof Heller. Jako środowisko aplikacyjne wybrano oprogramowanie Lotus Notes.

W budowie sieci korporacyjnej na terenie poszczególnych województw wykorzystywane będą łącza własne, natomiast w komunikacji między województwami Netia korzystać będzie z linii dzierżawionych od TP S.A. Przedstawiciele operatora nie wykluczają wykorzystania VSAT-ów, jako łączy zapasowych. Do tworzenia sieci zastosowane będą routery Cisco i multipleksery New Bridge.

Strategia zakupów

Netia we wszystkich podległych jej spółkach wprowadza standardy dotyczące platformy systemowej oraz konfiguracji systemu i sprzętu. Ma to na celu ujednolicenie środowiska pracy i ułatwienie późniejszego nim zarządzania. Stara się ona także, aby podległe jej spółki nie dokonywały zakupów na własną rękę. Przy większej ilości sprzętu można bowiem wynegocjować atrakcyjniejsze ceny od dostawców. Netia zdecydowała się na wybór Della i Compaqa. W sumie w firmie pracuje ponad 300 komputerów. Firma ta ma także podpisaną umowę typu SELECT z Microsoftem i Passport z Lotusem.

Jak na razie ze względu na rozpoczęcie działalności niecały rok temu większość sprzętu objęta jest serwisem gwarancyjnym, w przyszłości jednak zajmować się ma tym wyspecjalizowana firma. "Nie dotyczy to tylko sprzętu, ale także systemów operacyjnych i oprogramowania. Wolimy korzystać z usług firmy zewnętrznej, nie opłaca nam się bowiem zatrudnianie własnego eksperta, którego zdolności byłby wykorzystywane w niewielkim stopniu, na co dzień bowiem pojawiają się drobne usterki, które nie wymagają tak specjalistycznej wiedzy" - twierdzi Krzysztof Heller. W firmie istnieje tzw. help desk, który zajmuje się usuwaniem drobnych problemów użytkowników. Pracują w nim trzy osoby, w miarę potrzeb wspomagane przez administratorów systemów. Do jego zadań należy także instalacja nowych wersji oprogramowania. Usprawnić te działania ma przygotowane wdrożenie programu zdalnej obsługi użytkownika. Wykorzystany zostanie do tego SMS Microsoftu.

Większość serwerów pracuje pod kontrolą Windows NT, z wyjątkiem największych systemów działających w Unixie. Według przedstawicieli Netii, w większości przypadków wybór platformy narzucają ich producenci.


TOP 200