Komputery na torach

PKP najpierw zainwestowało w informatyzację, a dopiero teraz się restrukturyzuje.

PKP najpierw zainwestowało w informatyzację, a dopiero teraz się restrukturyzuje.

Rok 1997 rozpoczął się dla PKP od dawna zapowiadaną terapią wstrząsową, której najważniejszą częścią jest restrukturyzacja działania przedsiębiorstwa. Zlikwidowano DOKP (Dyrekcje Okręgowych Kolei Państwowych), zamierzając w ich miejsce utworzyć struktury sektorowo-pionowe: sektory dla działalności podstawowej oraz niezależne finansowo piony w działalności pozostałej. Niestety, do dzisiaj żaden z sektorów nie powstał, natomiast istnieją tylko dwa piony: nieruchomości i informatyki.

"Dla Centrum Informatyki jest to zmiana niezwykle korzystna. Oznacza, że pracownicy wszystkich oddziałów informatycznych, którzy poprzednio podlegali pod DOKP, podlegają teraz pod nasze Centrum. Nie będzie już więcej takich paradoksów, jak wdrażanie różnych, często niezgodnych systemów w różnych DOKP. Efektem była rosnąca heterogeniczność środowisk informatycznych PKP" - powiedział Adam Lipiński, zastępca dyrektora Centrum Informatyki PKP.

Opóźnienia w restrukturyzacji przedsiębiorstwa mają istotny wpływ na przebieg jego informatyzacji.

Opóźnienia w restrukturyzacji PKP mają znaczący wpływ na przesunięcie rozpoczęcia wdrożenia zintegrowanego systemu klient/serwer do zarządzania przedsiębiorstwem amerykańskiej firmy Computron, która przetarg na dostawę systemu wygrała już w 1995 r. Z innych powodów odwlekane jest natomiast uruchomienie - nie mających nic wspólnego z restrukturyzacją - kluczowych dla PKP, a opracowanych przez własny zespół programistów, aplikacji oracle'owych, mających działać w sieci rozległej, opartej na 70 serwerach Digitala. Po dwóch latach prac wdrożono jedną, a pozostałe mają być oddane do użytku do końca czerwca br. Mimo to PKP podpisało w grudniu ub.r. kontrakt z Digitalem na wspólne wdrożenie prawdopodobnie najważniejszej - po systemie do zarządzania firmą - aplikacji do śledzenia wagonów i przesyłek. Przewidywany termin ukończenia - październik br. Do zajęć Centrum Informatyki PKP należy także monitorowanie ponad 400 aplikacji PC oraz przebudowa sieci serwerów Digitala w klaster. Wysiłek 1,5 tys. pracowników Centrum Informatyki służy dostosowaniu standardów polskiej kolei do wymogów Unii Europejskiej.

Ponad 2/3 środków pożyczonych na ten cel z Banku Światowego zostało w I połowie lat 90. przeznaczone na informatyzację PKP, które obecnie zatrudniają ponad 250 tys. pracowników. Najszybciej uporano się z sieciami transmisji danych. Oddany do eksploatacji pod koniec 1994 r., Kolpak uznawany jest za jeden z największych i najnowocześniejszych systemów sieciowych w Europie.

W tym samym roku Digital, także z funduszu Banku Światowego, dostarczył do sieci rozległej PKP 70 serwerów lokalnych, pracujących pod VMS, i 2 centralne (wartość kontraktu ponad 10 mln USD), które miał połączyć w klastry i zainstalować na nich bazę danych Oracle, zadaniem programistów PKP zaś było napisanie pod nią aplikacji użytkowych. Planowane na początek 1995 r. sfinalizowanie kontraktu do dzisiaj nie zostało zakończone. "Zaoferowany przez Digitala własny monitor transakcyjny RTR przez dwa lata nie pozwalał zintegrować się z bazą danych, a to oznaczało, że przez ten czas serwery, za które zgodnie z wymaganiami Banku Światowego trzeba było zapłacić prawie natychmiast po dostawie, stały bezczynne. Integrację udało się osiągnąć dopiero pod koniec ub.r., gdy pojawiła się najnowsza wersja RTR. Po podpisaniu w grudniu 1996 r. ugody między stronami, Digital przystąpił do budowy klastrów poprzez łączenie serwerów w pary, planując jej zakończenie do połowy br. Przedsięwzięcie to, podnoszące niezawodność sieci, jest niezbędne do użytkowania w niej aplikacji krytycznych dla PKP " - twierdzi Adam Lipiński.

Problemy pojawiły się jednak także z równolegle tworzonymi aplikacjami Oracle'a dla środowiska klient/serwer. "Mimo pomocy okazało się, że dostrojenie systemów, tak by gwarantowały akceptowalny czas realizacji zapytań do bazy danych, jest trudniejsze niż ma to miejsce w przypadku systemów działających w sieciach LAN" - uważa Adam Lipiński. Dlatego też do dzisiaj została uruchomiona pilotowo (na 9 terminalach) zaledwie jedna aplikacja, a w planach do końca III kw. jest wdrożenie 3 następnych. Pozostałe mają być uruchomione do końca 1998 r. i będą działać na ponad 2 tys. terminali.

W rok po pojawieniu się w PKP serwerów Digitala (tj. w 1995 r.) rozstrzygnięto przetarg na system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem, także kredytowany przez Bank Światowy. Wygrała go firma Computron (wartość kontraktu 8,3 mln USD), która ma zainstalować w środowisku klient/serwer oprogramowanie finansowo-księgowe oraz pakiet Computer Output OnLine (COOL), umożliwiający dostęp do skompresowanych danych finansowych w trybie on-line prawie 7 tys. pracownikom. W celu bezpieczeństwa Computron opracuje standardowe zapytania i raporty COOL, które udostępnią dane stowarzyszone wyłącznie z danym zapytaniem. Mówi się także o wbudowaniu w system aplikacji do przeprowadzania rachunku kosztów. Mimo iż analiza przepływu informacji w PKP została już dawno ukończona, a system - zlokalizowany, brak nowego planu kont uniemożliwia rozpoczęcie wdrożenia systemu w wersji pilotowej (w istniejących obecnie 2 pionach) przed 1998 r. i w wersji docelowej przed 1999 r.


TOP 200