Komputery PC z Pentium 120 MHz i układami Triton

Na rynku pojawią się już wkrótce pierwsze komputery PC wyposażone w procesor Pentium 120 MHz i sprzęgający go zresztą systemu specjalizowany układ Triton (Intel Corp.). Płyty główne komputerów produkowanych na bazie układu Triton są przygotowane do współpracy z układami standardu NSP (Native Signal Processing) i pamięcią RAM standardu EDO (Extended Data Out).

Na rynku pojawią się już wkrótce pierwsze komputery PC wyposażone w procesor Pentium 120 MHz i sprzęgający go zresztą systemu specjalizowany układ Triton (Intel Corp.). Płyty główne komputerów produkowanych na bazie układu Triton są przygotowane do współpracy z układami standardu NSP (Native Signal Processing) i pamięcią RAM standardu EDO (Extended Data Out).

Pamięci RAM budowane przy użyciu technologii EDO pracują o ok. 5% szybciej, niż standardowe układy DRAM. Pełnią one często w systemach komputerowych rolę pamięci podręcznych drugiego stopnia, zastępując stosunkowo drogie układy klasy SRAM.

Pierwszymi firmami, które wprowadzą na rynek systemy budowane na bazie wymienionych wcześniej technologii są: Dell Computer Corp., Gateway 2000 Inc. i Micron Computer Inc. Twierdzą one, że komputery te będą pracować o ok. 20-25% szybciej, niż systemy wyposażone w standardowe płyty. Duży wpływ na tak duże zwiększenie szybkości pracy tych systemów ma też zastosowanie nowej architektury pamięci podręcznych (cache memory).

Systemy firmy Micron będą wyposażone w 256 kB pracującej synchronicznie pamięci podręcznej SRAM (SyncBurst). Firma ta (która produkuje zarówno pamięci standardu EDO, jak i pamięci synchroniczne SRAM typu SyncBurst) twierdzi, że pamięć synchroniczna SRAM pracuje ok. dwa razy szybciej, niż standardowa, asynchroniczna pamięć SRAM.

Płyty główne komputerów opartych na standardzie NSP (jest to nowa propozycja firmy Intel) są wyposażane od razu w programowalne modemy, 16-bitowe układy audio, moduły kompresji sygnałów wideo i w interfejsy sprzęgające komputer z linią telefoniczną. Technologia NSP polega na wykorzystaniu wolnej mocy obliczeniowej procesora Pentium do wykonywania zadań, które były przekazywane do tej pory dodatkowo instalowanym kartom czy specjalizowanym układom cyfrowego przetwarzania sygnałów standardu DSP (Digital Signal Procesor).

Producenci systemów komputerowych wstrzymują się jednak na razie z wprowadzaniem technologii NSP do swoich wyrobów. Bowiem technologia ta bazuje na programach wykonujących określone zadania, a tych jest jeszcze na rynku zbyt mało. Poza tym obawiają się oni, że testy porównawcze uruchamiane na tych systemach mogą wykazywać, że pracują one jednak wolniej, to jest tak, jak systemy wyposażone w procesor Pentium 90 czy 100 MHz (a nie w Pentium 120 MHz). A przecież wiadomo, że większość klientów kieruje się przy wyborze komputera wynikami testów porównawczych.

Micron Computer Corp. oferuje już komputery typu "high end" linii Millenia wyposażone w procesor Pentium 120 MHz i układ Triton, 16 MB pamięci RAM, dysk twardy 1 GB, 17" monitor i stację CD-ROM. Cena wynosi 3799 USD. Podobnego typu komputer produkowany przez firmę Gateway w tej samej konfiguracji ma kosztować 3999 USD.

Ale szybkość komputerów to nie wszystko. Producenci starają się też wyposażać je w coraz inteligentniej pracujące oprogramowanie i narzędzia ułatwiające ich eksploatację. Tego typu komputery określane są często mianem systemów klasy "Smart PC".

Na przykład Dell wyposaża swoje najnowsze systemy linii OptiPlex X500 (Pentium 80 i 100 MHz) w nowy, graficzny interfejs użytkownika o nazwie Dell Inspektor. Jest to interfejs pracujący zgodnie ze specyfikacją DMI (Desktop Management Interfejs), która pozwala monitorować, sprawdzać oraz zmieniać konfigurację innych systemów w sieci wyposażonych w ten interfejs. Co ważne, Dell Inspektor może być integrowany z tak znanymi pakietami do zarządzania sieciami i systemami jak OpenView (Hewlett-Packard) oraz LANDesk (Intel Corp.). Dell zawarł też ostatnio porozumienie z firmą 3COM, dzięki któremu użytkownik będzie mógł w przyszłości zarządzać pracą produktów sieciowych firmy 3COM z poziomu pakietów instalowanych na komputerach firmy Dell.

Dell do producentów systemów wyposażonych w Pentium dołącza 120 MHz i oferuje systemy linii OptiPlex X5120 wyposażone w szynę danych PCI, układ Trirton, pamięć 8 MB RAM, dysk twardy 270 MB i monitor 14". Cena wynosi 2585 USD.


TOP 200