Komputerowe wideo-kursy

Borland skierował na rynek cały szereg kaset wideo do samodzielnej nauki oprogramowania.

Borland skierował na rynek cały szereg kaset wideo do samodzielnej nauki oprogramowania.

Zestawy te objęte są wspólną nazwą "Borland's Visions Video Series". Do opanowania od podstaw Turbo Pascala wystarczy zakupić za 70USD 90-minutową kasetę wideo, podręcznik liczący 350 stron i 50 przykładowych programów. Do zestawu dołączony jest kompilator Turbo Pascala - bez dodatkowej dopłaty! Cały komplet o nazwie "Learn Programming Today with Turbo Pascal" umożliwia nauczenie się w krótkim czasie pisania programów. Kolejny zestaw, dla znających podstawy języka C, to "World of C++" (Świat C++). Za 100 USD kupujemy dwugodzinną kasetę zawierającą 21 lekcji, podręcznik i przykłady programów źródłowych w tym języku. Możemy nauczyć się jak pracuje C++ oraz co nam daje zorientowane obiektowo.

Obiektom jest poświęcona kaseta "World of Objects" dzięki której dowiadujemy się co to jest i jak działa OOP (Object Oriented Programming) - zorientowane obiektowo. Dodatkową atrakcją tej wideokasety jest udział w niej m.in. samego Niklaus'a Wirth'a - jednego z klasyków semantyki języków programowania. Ta 20-minutowa kaseta kosztuje 20 USD.

Dla entuzjastów Borland opracował dwa zestawy wideo uczące jak tworzyć własne aplikacje w tym środowisku korzystając z pakietu ObjectWindows (jest to odpowiednik TurboVision w trybie graficznym GUI). Są to "World of ObjectWindows for Turbo Pascal" oraz "World of ObjectWindows for C++" ("Świat ObjectWindows przy użyciu Turbo Pascala" oraz "?wiat ObjectWindows przy użyciu C++"). Każdy z tych dwóch zestawów kosztuje 100 USD, zawiera podręcznik i dwugodzinną kasetę, a w przypadku pakietu dla C++ także kody źródłowe. Za 40 USD możemy zakupić wideo-samouczek "World of ObjectVision" dotyczący jednego z bardziej oryginalnych produktów Borlanda jakim jest "Object Vision". Jest to pakiet pozwalający na tworzenie własnych aplikacji (np. "inteligentnych" formularzy połączonych z bazami danych) w środowisku Windows bez konieczności posługiwania się jakimkolwiek językiem programowania. Kaseta ucząca tego prostego i jednocześnie bardzo praktycznego pakietu trwa 85 minut.

Ostatnią pozycją w serii zestawów wideo jest "World of Database Management" (Świat zarządzania bazami danych). Dzięki niemu możemy dowiedzieć się wiele m.in. na temat najnowszych koncepcji tworzenia i zarządzania bazami danych włącznie z konstrukcjami zorientowanymi obiektowo i związanymi z środowiskiem Windows. Cena tego zestawu wynosi 20 USD. Wszystkie wideo-kursy są prowadzone przez świetnych wykładowców, przy użyciu jak najprostszego języka, zawierają elementy animacji i są zrealizowane na wysokim poziomie technicznym i dydaktycznym. Warto przypomnieć że Borland jest pionierem użycia na tak szeroką skalę takiej koncepcji szkolenia użytkowników oprogramowania. Obecnie należy spodziewać się lawiny kursów wideo, wykonanych przez innych producentów oprogramowania. Być może niedługo fala ta dotrze i do nas. Będzie to poważna konkurencja dla kursów komputerowych, które są droższe, a z poziomem bywa różnie. Poza tym z kaset uczymy się wtedy kiedy mamy na to chęć i trochę czasu. Możemy również powtórzyć wielokrotnie każdą lekcję.


TOP 200