Komputerowe modelowanie brył

Hewlett-Packard Co. oferuje nową wersję pakietu przeznaczonego do modelowania brył - HP Precision Engineering/SolidDesigner Revision 2.0.

Hewlett-Packard Co. oferuje nową wersję pakietu przeznaczonego do modelowania brył - HP Precision Engineering/SolidDesigner Revision 2.0.

Program umożliwia tworzenie trójwymiarowych modeli oraz ich łatwą modyfikację przy wykorzystaniu unikalnej objektowej technologii modelowania brył opracowanej przez HP. Detale modelu mogą być tworzone przez podanie ich opisu. Możliwe jest również uwzględnienie przez program ważnych informacji dotyczących projektu jak np. krytycznych tolerancji wymiarów.

Pakiet zawiera także moduł sterujący tworzeniem modeli fizycznych metodą stereolitografii - utwardzania fotoczułych polimerów promieniowaniem laserowym.

HP PE/SolidDesigner znajduje zastosowanie głównie w pracowniach projektowych zakładów przemysłu elektromaszynowego i narzędziowego.


TOP 200