Komputer w polskim domu

Jak podaje PAP, z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2005 r. liczba gospodarstw domowych, które posiadają komputer PC, zwiększyła się o 4%, do 40%. Według GUS, odsetek gospodarstw domowych posiadających komputer jest znacznie wyższy w mieście (49%) niż na wsi (30%). Wyposażenie gospodarstwa w komputer zależy także od dochodów rodziny. W gospodarstwach o dochodach ponad 7200 zł miesięcznie netto 86% miało komputer (GUS nie liczył w tym przypadku laptopów). Zaś wśród zarabiających poniżej 1440 zł miesięcznie netto ten odsetek wynosi jedynie 21%.

Jak podaje PAP, z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2005 r. liczba gospodarstw domowych, które posiadają komputer PC, zwiększyła się o 4%, do 40%. Według GUS, odsetek gospodarstw domowych posiadających komputer jest znacznie wyższy w mieście (49%) niż na wsi (30%). Wyposażenie gospodarstwa w komputer zależy także od dochodów rodziny. W gospodarstwach o dochodach ponad 7200 zł miesięcznie netto 86% miało komputer (GUS nie liczył w tym przypadku laptopów). Zaś wśród zarabiających poniżej 1440 zł miesięcznie netto ten odsetek wynosi jedynie 21%.

Według badań GUS, możliwości dostępu do Internetu miało 30% badanych gospodarstw, co oznacza wzrost o 4% w skali roku. W dużych miastach dostęp do Internetu miało 40% gospodarstw, na wsi jedynie 19%. Główne powody, które powstrzymywały badanych przed korzystaniem z Internetu, to brak widocznej potrzeby (39%), zbyt wysoki koszt sprzętu (36%) oraz brak możliwości dostępu (33%). Ponad 50% gospodarstw mających techniczne możliwości dostępu do Internetu wykorzystuje w tym celu łącza szerokopasmowe. Jest to znaczący wzrost w porównaniu z 2004 r., gdy taki dostęp miało 32% gospodarstw. GUS zwraca uwagę na nadal małe rozpowszechnienie łączy szerokopasmowych na wsi, ale zauważa wyraźną tendencję wzrostową. W tym roku Internet szerokopasmowy wśród korzystających z sieci na wsi miało 25% gospodarstw, podczas gdy w 2004 r. tylko 9%.

Z badania GUS wynika, że najczęstsze problemy związane z bezpieczeństwem, z którymi mają do czynienia indywidualni użytkownicy Internetu, to spam (12%) i wirusy komputerowe (12%). Użytkownicy chronią się przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z Internetu, najczęściej instalując oprogramowanie antywirusowe (18%). Jak podał GUS, 53% Polaków potrafi uruchomić program komputerowy za pomocą kliknięcia myszki, 40% skopiować pliki, 34% skopiować fragmenty dokumentów, 27% wysyłać list elektroniczny wraz z załącznikami, a 16% stworzyć stronę internetową.

1 mld zł na zakupy w Internecie wydali Polacy w 2005 r., rok wcześniej było to 360 mln zł

Firma z komputerem

Z danych GUS wynika, że zdecydowana większość przedsiębiorstw korzysta z komputerów i Internetu. Według badania, 93% przedsiębiorstw jest wyposażonych w komputery, a 87% w dostęp do Internetu. W 2005 r. wyrównała się liczba przedsiębiorstw korzystających z szerokopasmowego i wąskopasmowego dostępu do Internetu (po ok. 43%). Problemy z utrzymaniem bezpieczeństwa sieci lub danych zgłosiło 23% przedsiębiorstw korzystających z Internetu, w tym 42% dużych firm. Najczęstszym problemem są ataki wirusów (41%). Z różnych form ochrony sieci firmowej i danych korzystało 79% przedsiębiorstw, w tym blisko 100% dużych firm, 95% średnich i 75% małych.


TOP 200