Komputer nie jest najważniejszy

W Norwich Union z notebooków korzysta głównie regionalna kadra kierownicza, trenerzy i pracownicy działu sprzedaży - ogółem ok. 100 osób.

W Norwich Union z notebooków korzysta głównie regionalna kadra kierownicza, trenerzy i pracownicy działu sprzedaży - ogółem ok. 100 osób.

Decyzja o zakupie większej liczby komputerów przenośnych została podjęta już w trakcie tworzenia PTE Norwich Union SA - pod koniec 1998 r. "Umowę na dostawy note- booków podpisano z IBM, natomiast generalnym dostawcą komputerów stacjonarnych jest Dell" - mówi Krzysztof Liber, informatyk w PTE Norwich Union SA. W ogólnej liczbie ok. 400 komputerów użytkowanych przez Towarzystwo Norwich Union ponad 100 to notebooki, na których standardowo jest instalowany system Windows NT.

Informatycy PTE Norwich Union SA przekonują, że w ich firmie komputery przenośne nie są symbolem prestiżu. Są traktowane jak inne narzędzie pracy. Do używania komputera przenośnego jest uprawniony praktycznie każdy pracownik, a o zakupie decyduje bez- pośredni przełożony.

Potrzeba stosowania komputerów przenośnych wiąże się z częstymi podróżami - korzysta z nich przede wszystkim regionalna kadra kierownicza, trenerzy, a także pracownicy działu sprzedaży. Notebooki służą głównie do odbierania poczty, tworzenia dokumentów i prezentacji.

Dział informatyki rozważa wprowadzenie szyfrowanego dostępu do firmowych baz danych. W przeciwieństwie do firm konkurencyjnych, PTE Norwich Union SA nie stosuje i nie planuje w najbliższym czasie wyposażania w komputery przenośne swoich przedstawicieli handlowych. "Rozmawialiśmy z nimi na ten temat, jednak nie wyrażali potrzeby stosowania notebooków. W sprzedaży ubezpieczeń emerytalnych komputer nie jest chyba najważniejszym czynnikiem" - mówi Krzysztof Liber.

W Towarzystwie Norwich Union SA. nie stworzono specjalnej polityki odnoś-nie użytkowania komputerów przenoś-nych. Standardowo są stosowane hasła i szyfrowanie zawartości dysku twardego. "Pracownicy używają komputerów przenośnych na własną odpowiedzialność. Wierzymy w ich zdrowy rozsądek" - zapewnia Krzysztof Liber. Notebooki są ubezpieczone na wypadek kradzieży i uszkodzeń mechanicznych.

Połowa z używanych w firmie note- booków to modele ThinkPad 390, pozostałe to ThinkPad 600. O ile pierwszy z modeli okazał się trwały i niezawodny, o tyle drugi bywa przyczyną kłopotów - pojawiają się problemy z dyskami i klawiaturami. Ponieważ używane w firmie komputery nie mają roku, awarie podlegają naprawom gwarancyjnym.


TOP 200