Komputer mówi po polsku

Neurosoft wprowadził na rynek nową wersję programu SynTalk 1.1, który służy do zamiany na postać dźwiękową tekstów napisanych w języku polskim. Aplikacja działa w środowisku Windows 3.1x (EE lub PL), a jej zaletą jest wykorzystanie do generowania dźwięku standardowych mechanizmów - Multimedia Control Interface, umożliwiających okienkowym aplikacjom odwoływanie się do różnego rodzaju urządzeń dźwiękowych.

Neurosoft wprowadził na rynek nową wersję programu SynTalk 1.1, który służy do zamiany na postać dźwiękową tekstów napisanych w języku polskim. Aplikacja działa w środowisku Windows 3.1x (EE lub PL), a jej zaletą jest wykorzystanie do generowania dźwięku standardowych mechanizmów - Multimedia Control Interface, umożliwiających okienkowym aplikacjom odwoływanie się do różnego rodzaju urządzeń dźwiękowych.

Podstawowy moduł pakietu - SynTalk ulepszono, wzbogacając go o nowe alofony i bardziej sparametryzowano.

Pakiet zawiera ponadto aplikacje: ClockTalk - mówiący zegarek, EditTalk - mówiąca klawiatura, OleTalk - serwer OLE mowy syntetycznej, NetTalk - sieciowy nadajnik komunikatów głosowych oraz TrueTalk - osobisty doradca, który może np. odczytywać porady. Producent rozbudował też wchodzące w skład pakietu makrokomendy, które sterują procesem syntezy w programach Word oraz Excel.

Najciekawszym programem pakietu jest OleTalk - serwer OLE dla obiektów typu "Neurosoft OleTalk Komentarz", które zawierają tekst w momencie aktywacji zamieniany na mowę syntetyczną. Obiekt taki zachowuje się podobnie jak obiekty dla MediaPlayer i może być umieszczony w dowolnej aplikacji będącej klientem OLE (np. Excel, Word, Access czy też PowerPoint). Do generowania dźwięku OleTalk używa automatycznie uruchamianego modułu SynTalk.

SynTalk potrafi obecnie poprawnie odczytać więcej słów, choć czyni to nadal głosem bardzo monotonnym. Dla poprawienia efektów działania program ma możliwość wyboru kilku opcji konfiguracyjnych, takich jak zmiana szybkości czytania, zamiana dat i długich liczb na postać słowną czy literowanie wyrazów napisanych dużymi literami, itd. Ponadto można w przygotowanych dla niego tekstach umieszczać komendy sterujące zmieniające ustawienia generatora dźwięku.

<hr size=1 noshade>Program: SynTalk 1.1

Producent: Neurosoft Ltd., Wrocław

tel. 090 34 41 91

fax 57 72 88.

Cena (upgrade): 20 USD z VAT.


TOP 200