Kompleksowy edytor

Narzędzia służące do tworzenia stron WWW stają się coraz bardziej dojrzałe.

Narzędzia służące do tworzenia stron WWW stają się coraz bardziej dojrzałe.

Rynek produktów do tworzenia zawartości stron WWW jest już bardzo zatłoczony. Visual Page 2.0, produkt firmy Symantec, jeszcze pół roku temu stanowiłby istotny przełom. Dzisiaj konkuruje głównie ceną, bo resztę jego cech, w postaci rozbudowanych listw narzędziowych i innych elementów interaktywnych, pozwalających na szybkie tworzenie strony, można odnaleźć w innych programach podobnej klasy - jak FrontPage czy PageMill (autorstwa Adobe). Zaletą Visual Page jest wsparcie wielu nowych rozwiązań technicznych, stosowanych w zaawansowanych serwisach WWW, takich jak dynamiczny HTML, apletów Javy i skryptów JavaScript czy szablonów CCS (w tym ostatnim przypadku dzięki programowi tworzenie danego szablonu jest stosunkowo proste). Program Visual Page pozwala na umieszczanie elementów graficznych na poszczególnych warstwach, dzięki czemu można określać współrzędne pikseli w przypadku łączenia obiektów graficznych (także do tworzenia animacji).

Standardowe elementy edytorów stron HTML, dostępne w większości profesjonalnych pakietów, są dobrze dopracowane w Visual Page. Dotyczy to przede wszystkim budowania i modyfikacji zawartości tabel, w których dostęp do danej komórki jest praktycznie natychmiastowy. Podobnie dopracowane jest definiowanie różnych fontów wykorzystywanych na danej stronie (także w tabelach), gdzie, podobnie jak w edytorze tekstów, wystarczy wywołanie pojedynczego rozwijalnego menu.

W obecnej wersji 2.0 programu znacznie rozbudowano możliwości zarządzania zawartością serwisu WWW . Tworzeniem nowego projektu może zająć się specjalnie w tym celu zbudowany kreator. Do wyszukiwania plików i sprawdzania ciągłości dowiązań wykorzystywany jest interfejs znany z Eksploratora Windows. Wiszące dowiązania są prezentowane na czerwono (zawsze można wyłączyć sprawdzanie dowiązań specjalnych, związanych np. z zewnętrznym serwerem czy usługami pocztowymi, co znacznie usprawnia poruszanie się po stronach zawierających kilkanaście i więcej dowiązań). Brakuje, niestety, możliwości tworzenia mapy logicznej dowiązań całego serwera.

Program nie zawiera zbioru gotowych skryptów ani nie umożliwia korzystania z gotowych "ponadstandardowych" elementów HTML. Visual Page nie zadowoli bardzo wyrafinowanych twórców stron WWW, ponieważ przeszkadza brak narzędzi do tworzenia skryptów, ale jest to bardzo dobra propozycja dla tych, którzy szukają narzędzia do generowania rozbudowanych stron WWW - zachowującego nadal prostotę przy kompleksowości zawartych narzędzi graficznych.

<hr size=1 noshade>Visual Page 2.0

Symantec Corp.http://www.symantec.com

Obsługiwane platformy: 95 i NT 4.0

Cena: 99 USD