Kompleksowa ochrona

McAfee Security udostępniła Desktop Firewall w wersji 7.5, łączącej funkcje filtrowania na poziomie pakietu i aplikacyjnym z zagnieżdżonym systemem wykrywania włamań IDS (Intrusion Detection System) oraz zabezpieczającej sieć przedsiębiorstwa i zdalnych użytkowników.

McAfee Security udostępniła Desktop Firewall w wersji 7.5, łączącej funkcje filtrowania na poziomie pakietu i aplikacyjnym z zagnieżdżonym systemem wykrywania włamań IDS (Intrusion Detection System) oraz zabezpieczającej sieć przedsiębiorstwa i zdalnych użytkowników.

Nowe wydanie osobistej zapory ogniowej wyposażono w dwukierunkowy mechanizm IDS, pozwalający na rejestrowanie i blokowanie ruchu pochodzącego z podejrzanego źródła, a także wykrywający fałszowanie adresu IP - popularny mechanizm ataków DoS. Po wykryciu intruza pakiet wysyła informacje bezpośrednio do konsoli centralnego zarządzania antywirusowego - ePolicy Orchestrator. Generowane w wyniku tego raporty pozwalają administratorowi określić stopień zagrożenia i przygotować odpowiednie reguły dla zapór ogniowych.

Zobacz również:

Desktop Firewall 7.5 zawiera mechanizmy Smart Rules i Learning Mode, pozwalające na śledzenie działań w sieci i tworzenie reguł polityki ochrony na podstawie adresów IP, protokołów, subsieci, specyficznych dla aplikacji reguł - dla ruchu wchodzącego i wychodzącego. Uaktualnione reguły są następnie rozsyłane do poszczególnych użytkowników.

Oprogramowanie jest dostępne na platformach Windows 98/ME/NT/2000.


TOP 200