Kompetentny marzyciel z pasją

Żeby odnieść sukces na rynku pracy trzeba wiedzieć, kim są najbardziej zainteresowani pracodawcy, jak oceniają programy kształcenia przyszłych informatyków i jakie cechy kandydatów najbardziej cenią.

Już po raz piętnasty Antal International zapytał pracodawców, czy zamierzają zatrudniać, stabilizować zatrudnienie czy może zwalniać. Wyniki badania dynamiki zatrudnienia specjalistów i menedżerów Antal Global Snapshot pokazują, że już w I kwartale 2014 r. 68% pracodawców z branży IT - Oprogramowanie planuje rekrutacje na stanowiska średniego i wyższego szczebla. w I kwartale 2014 roku. 63% pracodawców planuje rekrutację specjalistów i menedżerów a 14% zamierzało zwalniać pracowników.

Będą przyjmować

Zwiększenie zatrudnienia planują zarówno duże międzynarodowe koncerny, jak również małe software house’y. Firmy chcą też skrócić okres rekrutacji.

„Kandydaci w branży IT otrzymują kilka atrakcyjnych ofert pracy jednocześnie. Świadomość tego i obawa, że zdecydują się przyjąć konkurencyjną ofertę wymusza na organizacjach skrócenie procesu rekrutacyjnego do nawet dwóch tygodni. Nie wpływa to jednak na jego przebieg – standardem są minimum dwa etapy. Kompetencje techniczne oraz dopasowanie do zespołu zazwyczaj jest sprawdzane przez menedżera IT oraz osobę odpowiedzialną za dany projekt. Pracodawcom zależy, nie tylko na pozyskaniu pracowników, ale również oczekują lojalności wobec firmy”– komentuje Marcin Polak, lider zespołu Antal IT Services.

Pracodawcy z branży IT sprzęt i telekomunikacji często deklarowali plany zarówno rekrutacji jak i zwolnień.

„Technologie IT oraz telekomunikacja stawiają na innowacyjność oraz inwestowanie w nowe perspektywiczne rynki, tym samym poszerzając swoją ofertę i zasięg geograficzny. To wiąże się z tworzeniem nowych stanowisk pracy i silnym zapotrzebowaniem na nowych pracowników specjalizujących się najczęściej w rozwiązaniach mobilnych i związanych z chmurą. Z drugiej strony nowe działania będą wymagały wprowadzenia zmian w strukturach personalnych, które ułatwią dostosowanie się do wymagań rynkowych” – zauważa Aleksandra Kujawa, menedżer Antal IT Services.

Badacze podzielili pracodawców na cztery grupy, i tak: IT – oprogramowanie znalazło się się wśród liderów, IT – sprzęt wśród „transformatorów” - 74% będzie zatrudniało, a 33% zwalniało, w tej grupie sklasyfikowano również pracodawców telekomunikacyjnych, z których 65% zatrudnia a 26% zwalnia. Najbardziej poszukiwanym specjalistami są programiści.

Kandydat (prawie) idealny

Jednak chęć zatrudnienia a przyjęcie do pracy to dwie inne rzeczy. Powodem są rozbieżności między wymaganiami a tym, co oferują kandydaci. Aż 45% pracodawców twierdzi, że nie mogą zapełnić vacatów, bo chętnym brakowało wiedzy i umiejętności praktycznych.

Konfederacja Lewiatan w 2013 r. zapytała przedsiębiorców o co konkretnie chodzi i okazało się, że absolwentom po zakończeniu edukacji na studiach nie mają wystarczającej wiedzy, są zbyt mało samodzielni i nie potrafią pracować w zespole.

Podobne badania, w których wzięli udział pracodawcy z województwa śląskiego pokazały, że idealny absolwent powinien być komunikatywny, odpowiedzialny, stale podnoszący kwalifikacje, o wysokiej kulturze osobistej. Powinien być również kompetentny, kreatywny i bezkonfliktowy, a także posługiwać się poprawną polszczyzną.

„Polska ma renomę kraju, który wykształcił bardzo dobrych inżynierów, ale teraz trzeba zmienić system zmienić, bo absolwenci kierunków technicznych nie mają już tej pasji. Kończą studia żeby zarabiać pieniądze, a nie żeby zmieniać świat. To jest ta zasadnicza różnica w stosunku mojego pokolenia” - mówi Paweł Pisarczyk, prezes Atende Software, spółki należącej do Grupy Atende S.A. – my po 20 godzin na dobę uczyliśmy się oprogramowania, wymienialiśmy się informacjami, chcieliśmy rozwiązywać problemy. Dzisiejsi absolwenci nie są tak ambitni, boją się odpowiedzialności, jeśli coś się nie udaje, to wygodniej jest powiedzieć, że analityk źle zaprojektował” – dodaje prezes Pisarczyk.

Wnioskiem z tej niewesołej diagnozy jest to, że firma Atende chce zwiększyć swoją obecność na uczelniach, żeby zarażać pasją, uczyć studentów marzyć o największych wyzwaniach i przekonywać, że warto być wojownikami.


TOP 200