Kompetencyjne wsparcie rządu w sprawie informatyzacji

Powołany przez Premiera Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji ma inicjować, opiniować i koordynować między resortami wszystkie prace dotyczące informatyzacji kraju, w tym m.in. informatyzacji administracji publicznej, rozwoju społeczeństwa informacyjnego, sieci szerokopasmowych, edukacji, ochrony zdrowia, łączności, polityki audiowizualnej i współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemem Informacyjnym.

E-ADMINISTRACJA

Będzie również nadzorował przygotowania do wdrażania Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz realizację Planu Informatyzacji Państwa. Komitetowi przewodzić będzie Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji, a na jego zastępców zostaną powołani: wiceminister w MAC i wiceminister rozwoju regionalnego. W skład komitetu wejdą też wiceministrowie z pozostałych resortów, a także prezesi lub wiceprezesi Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Komunikacji Elektronicznej i GUS.

Jednocześnie Michał Boni powołał skład Rady Informatyzacji czwartej, dwuletniej kadencji. Jej przewodniczącym został prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz z Politechniki Warszawskiej, a wiceprzewodniczącym dr Aleksander Tarkowski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. W skład Rady weszli także:

dr Dominik Batorski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Szczepan Figiel, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"

Józef Halbersztadt, Stowarzyszenie ISOC Polska

dr inż. Wacław Iszkowski, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

dr hab. Leszek Maciaszek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Marek Niezgódka, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Marian Noga, Polskie Towarzystwo Informatyczne

Tomasz Zenon Pasikowski, Ministerstwo Finansów

dr Ewa Perłakowska, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

dr Grzegorz Sibiga, Polska Akademia Nauk

Jakub Szulc, Ministerstwo Zdrowia

Katarzyna Szymielewicz, Stowarzyszenie ISOC Polska

dr inż. Jarosław Tworóg, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Piotr Waglowski, Stowarzyszenie ISOC Polska

dr Hubert Wajs, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Iwona Wendel, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200