Komisja Europejska zamierza stworzyć nadrzędny organ telekomunikacyjny

Miałby on prawo veta w stosunku do lokalnych regulacji telekomunikacyjnych krajów Unii. Jak twierdzą przedstawiciele komisji, organ ten stałby na straży wolności konkurencji na rynku telekomunikacyjnym i dbał o prawa konsumentów.

Komisja Europejska zamierza utworzyć organ legislacyjny, odpowiedzialny za telekomunikację w Unii, który byłby nadrzędny wobec organów odpowiedzialnych za lokalne rynki telekomunikacyjne w poszczególnych krajach Piętnastki.

Sprawa powołania specjalnej komisji ma być omówiona przez unijnych ministrów w styczniu 2001 r., podczas posiedzenia rady ministrów ds. telekomunikacji.

"Jest to obecnie kwestia bieżąca i zostanie omówiona przez ministrów w przyszłym miesiącu" - ujawnił Erkki Liikanen, komisarz europejski, odpowiedzialny za rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Komisarz stwierdził, że pojedynczy, spójny szkielet legislacyjny jest niezbędny do zagwarantowania odpowiedniego ustawodawstwa dla tego "szybko rozwijającego się segmentu" rynku europejskiego. Podkreślił, że głównymi beneficjantami takiego rozwiązania będą inwestorzy.

E. Liikanen sugeruje, że gdy takie samo ustawodawstwo będzie dotyczyć rynków wszystkich krajów Unii, to "będą one mogły zacząć rywalizować". Nowy organ ma wtedy zapewniać odpowiednie kryteria porównawcze i statystyki, które przyspieszą rozwój europejskiego rynku teleinformatycznego.

W skład nowego organu wchodziliby przedstawiciele odpowiednich władz krajów Unii oraz Komisji Europejskiej. Przedstawiciele komisji uspokajają jednak, że organ ten nie miałby na celu "ingerowania we wszystkie decyzje lokalnych organów".

"Komisja chce mieć możliwość uchylania decyzji podejmowanych przez władze poszczególnych państw w przypadku, gdy nie jest przestrzegane europejskie prawo lub gdyby zagrożona była wolność konkurencji lub interes konsumentów" - stwierdził współpracownik E. Liikanena.

***

Unia liberalizuje przepisy dotyczące tzw. ostatniej mili

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200