Komisja Europejska wzywa do wzmożenia prac nad rozwojem Internetu

Zdaniem europejskich ekspertów, w 2005 roku zabraknie wolnych adresów IP opartych o IPv4. Komisja wystosowała więc apel do największych koncernów technologicznych o zintensyfikowanie prac prowadzących do ustalenia protokołu internetowego IPv6 jako obowiązujący standard sieciowy.

Komisja Europejska zaapelowała do największych koncernów technologicznych i przywódców europejskich państw o zintensyfikowanie prac nad rozwojem Internetu w oparciu o protokół internetowy IPv6. Przy wykorzystaniu obecnej technologii protokołu IPv4, który posiada 32-bitową przestrzeń adresową, liczba adresów internetowych funkcjonujących w Sieci jest ograniczona do około 4,3 miliarda.

Zdaniem europejskich ekspertów, od początku zastosowania protokołu IPv6 w Internecie (połowa lat 70.) zajętych zostało już około 75% wszystkich adresów IP. Wpłynęło na tę sytuację również to, że alokacja adresów jest nie do końca poprawna a niektóre z adresów są zarezerwowane lub wyłączone z użycia. Komisja Europejska jest zdania, że już za kilka lat (w 2005 roku) pula adresów IP całkowicie się wyczerpie.

Zobacz również:

Zdaniem Komisji Europejskiej, wprowadzenie technologii IPv6 jako obowiązującego standardu, jest konieczne ze względu na zwiększającą się w bardzo szybkim tempie liczbę urządzeń bezprzewodowych mających połączenie z Internetem. Spowodowało to automatycznie zwiększenie zapotrzebowania na unikalne adresy IP, które musi mieć każdy komputer podłączony do Internetu

Nowa generacja protokołu IPv6, który używa 128-bitowego systemu adresowania pozwala na podłączenie do Internetu praktycznie nieograniczonej liczby urządzeń, z których każde posiadać będzie indywidualny adres IP.

Analitycy z Giga Information Group uważają, że Europa o około 12-18 miesięcy wyprzedza Stany Zjednoczone jeśli chodzi o ilość posiadanych i wykorzystywanych telefonów komórkowych, natomiast ilość adresów IP przyznanych Europie jest dużo mniejsza niż w USA. Zdaniem Komisji Europejskiej, 74 procent wszystkich adresów IP wykorzystywanych jest przez użytkowników Internetu w Ameryce Północnej.

Pracę nad IPv6 ukończono już w 1994 roku. Jednak jak dotąd technologia IPv6 nie może się zadomowić w Internecie. Największe firmy z sektora IT co jakiś czas ogłaszają chęć prowadzenia prac zmierzających do jak najszybszego wprowadzenia nowego protokołu do powszechnego użytku, jednak jak dotąd nie widać efektów.


TOP 200