Komisja Europejska upomina Polskę w sprawie przepisów o pieniądzu elektronicznym

Według przedstawicieli Komisji Europejskiej Polska oraz pięć innych krajów członkowskich UE nie zastosowało się w pełni do zapisów przyjętej w 2009 roku dyrektywy wprowadzającej instytucję pieniądza elektronicznego oraz regulującej formy nadzoru ostrożnościowego nad jego obrotem.

Unijni parlamentarzyści wystosowali oficjalne pisma do sześciu państw członkowskich UE z zapytaniem o sprecyzowanie powodów, które spowodowały roczne opóźnienie w implementacji przepisów określonych w Dyrektywie 2009/110/WE. Z oficjalnych informacji wynika, że upomnienia otrzymały: Belgia, Włochy, Francja, Cypr, Polska oraz Portugalia. Władze poszczególnych krajów mają dwa miesiące na przygotowanie planu działań ukierunkowanych na przyspieszenie zmian legislacyjnych. Nieprzyjęcie pełnych zapisów unijnej dyrektywy może skutkować m.in. karą finansową. Pierwotny termin wprowadzenia zapisów dyrektywy w życie upłynął dokładnie rok temu. Nie ujawniono, które zapisy dyrektywy o pieniądzu elektronicznym nie zostały wprowadzone w poszczególnych krajach.

Dyrektywa 2009/110/WE zawiera szereg przepisów ramowych ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o internetowe usługi płatnicze oraz elektroniczne środki pieniężne, definiowane jako "cyfrowy ekwiwalent gotówki". Jako taka, dyrektywa obejmuje m.in. systemy płatności internetowych. Jej zapisy mają również pozwolić na utrzymanie konkurencyjności unijnego rynku usług opartych na pieniądzach elektronicznych.

Zobacz również:


TOP 200