Komisja Europejska chce standaryzacji podejścia do technologii cloud computing

Europejscy komisarze nawołują m.in. do stworzenia spójnych zasad świadczenia usług w modelu cloud. Jeszcze we wrześniu oficjalnie opublikowane będą unijne wytyczne dla zbudowania jednolitego standardu w zakresie umów SLA dla modelu cloud. Komisja zamierza promować wykorzystanie modelu cloud computing w instytucjach publicznych.

Unijne wytyczne mają pomóc w popularyzacji usług opartych na chmurze obliczeniowej oraz tworzeniu bezpiecznych, wzajemnie kompatybilnych środowisk obliczeniowych. Zwiększenie skali wykorzystania środowisk cloud computing ma bezpośrednio przekładać się na europejską gospodarkę. Z badań przeprowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej wynika, że w ośmiu na dziesięć firm wdrożenie rozwiązań oferowanych w modelu cloud computing może przynieść oszczędności kosztów na poziomie nawet 20 proc. "Potrzebny jest zestaw standardów i certyfikatów, który pozwoliłby w jednoznaczny sposób potwierdzić, że świadczone usługi są prowadzone w sposób bezpieczny dla użytkowników zarówno na poziomie dostępności, jak i otwartości środowiska cloud" - czytamy w oświadczeniu przedstawicieli KE. Dokument zawierający ramowe wytyczne dla stworzenia unijnego standardu usług cloud computing ma zostać oficjalne zaprezentowany w najbliższy piątek.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej przyznają jednak, że dynamiczny rozwój rynku usług cloud computing utrudnia budowanie jednego, spójnego standardu. Z oficjalnych informacji wynika, że wytyczne zostaną przygotowane pod kątem wszystkich, działających na terenie Wspólnoty, dostawców usług opartych na modelu cloud computing - niezależnie od charakteru i zakresu usług oraz działalności. Zastosowanie się do wytycznych nie będzie jednak obligatoryjne.

Zobacz również:

  • Alexa Amazona ma naśladować głos dowolnej osoby
  • Raport specjalny Best in Cloud
  • Think Tank PE: 39 proc. Europejczyków nie jest świadomych swoich praw w sieci

Warto wspomnieć, że podobne wytyczne opracował m.in. amerykański Narodowy Instytut Standardów i Technologii (NIST). Powszechnie uznany dokument jednoznacznie określa m.in. zestaw terminów odnoszących się do technologii cloud computing. Nad stworzeniem standardów sprzyjających otwartości i interoperacyjności usług chmurowych pracuje również Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych.

Komisja Europejska zamierza również promować wykorzystanie środowisk cloud computing cloud computing w instytucjach publicznych. Działania takie mają być ukierunkowane przede wszystkim na chmury obliczeniowe wykorzystujące otwarte standardy. "Za sprawą skali i zakresu działania europejskie instytucje publiczne powinny odgrywać kluczową rolę w budowaniu zaufania do usług cloud computing" - czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej. Ujednoliceniu kontraktów związanych z usługami cloud computing sprzyjać mają także planowane zmiany w zakresie Jednolitego Europejskiego Prawa Sprzedaży. Planowane jest też przyspieszenie prac nad unijnymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych w zastosowaniach związanych z modelem cloud.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200