Kombajn do uwierzytelniania

RSA Security wprowadziła RSA SecurID ComboReader - token z czasową synchronizacją klucza, który równocześnie pełni funkcję czytnika kart procesorowych.

RSA Security wprowadziła RSA SecurID ComboReader - token z czasową synchronizacją klucza, który równocześnie pełni funkcję czytnika kart procesorowych.

Rozwiązanie to łączy w jednym urządzeniu bezpieczeństwo, zapewniane przez token RSA SecurID, z wygodą przenośnego czytnika kart procesorowych. Dzięki wbudowanej w urządzenie możliwości odczytywania standardowych kart procesorowych RSA SecurID ComboReader umożliwia uwierzytelnianie dwuskładnikowe.

Zobacz również:

  • Inicjatywa Pangea pomoże walczyć z cyfrowym wykluczeniem
  • Wykryto nowe zagrożenie MaaS (Malware-as-a-Service) atakujące komputery Mac

RSA SecurID ComboReader w połączeniu z oprogramowaniem RSA ACE/Server funkcjonuje jak czytnik kart bankomatowych. Uzyskanie dostępu do sieci wymaga identyfikacji użytkownika przez sprawdzenie dwóch czynników: znajomości pewnej informacji (kodu PIN) i posiadania pewnego przedmiotu (tokena lub karty).

Połączenie czytnika kart procesorowych ze standardowym tokenem RSA SecurID ułatwia stopniowy rozwój systemów bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Karty procesorowe zapewniają wysoki poziom zabezpieczenia w e-biznesie. Stanowią też platformę dla wielu zastosowań, takich jak dostęp do systemu, identyfikacja pracowników w firmie czy kontrola dostępu do budynków. Jednak wyposażenie użytkowników w czytniki kart procesorowych jest przedsięwzięciem kosztownym i czasochłonnym. Nowy produkt umożliwia szybkie wprowadzenie technologii tokenów firmy RSA Security, przygotowując równocześnie firmę do wdrożenia rozwiązania opartego na karcie procesorowej.

RSA SecurID ComboReader można skonfigurować do pracy w charakterze czytnika kart lub tokena z kodem PIN. Urządzenie może współpracować z produktami RSA ACE/Server, RSA ACE/Agent oraz ze wszystkimi produktami zgodnymi z RSA SecurID. Urządzenie pełni funkcję przenośnego terminalu kart procesorowych zgodnego ze standardem PC/SC i można go podłączyć przez port szeregowy lub USB. Urządzenia RSA SecurID ComboReader są dostępne w konfiguracjach na 2, 3 i 4 lata.

Szersze informacje można uzyskać na stronie: www.rsasecurity.com/products/securid .


TOP 200