Kolokacja serwerów

Inwestycja we własne centrum danych wymaga wielomilionowych nakładów. To jeden z powodów, dla którego przedsiębiorstwa, dostawcy hostingu i operatorzy telekomunikacyjni decydują się na wynajem przestrzeni technicznej do kolokacji swoich serwerów. Ale nawet jeśli działasz w skali mikro, kolokacja może być tym, czego potrzebuje twoja firma.

Kolokacja polega na odpłatnym umieszczeniu serwerów i innego sprzętu sieciowego w centrum danych dostawcy usługi. W odróżnieniu od serwerów dedykowanych, klient wynajmuje miejsce w szafie serwerowej do ulokowania w niej własnych urządzeń. Podejście to gwarantuje pełną elastyczność w zakresie stosowanych rozwiązań, możliwość umieszczenia swoich serwerów w specjalizowanym centrum danych oraz dostęp do łączy światłowodowych największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce i na świecie.

Dla kogo kolokacja?

Oferta kolokacji skierowana jest dla małych firm i dużych przedsiębiorstw, operatorów telekomunikacyjnych, korporacji medialnych (telewizja, radio), instytucji finansowych, administracji publicznej oraz tych wszystkich podmiotów, których działalność opiera się na internecie. Mowa tutaj o dostawcach hostingu i chmur obliczeniowych oraz firmach prowadzących portale informacyjne i serwisy społecznościowe.

Zobacz również:

Fakty? Home.pl utrzymuje swoje serwery w trzech lokalizacjach w Polsce. Jedna z nich to centrum danych należące do GTS Poland. Z kolei polska chmura obliczeniowa Oktawave dostarczana jest z Centrum Danych Thinx Poland, które zapewnia ponad 3700 m2 powierzchni, zaprojektowanej zgodnie z wytycznymi Tier III, z bezpośrednim dostępem do węzła międzyoperatorskiego oraz pętli światłowodowej Telco.Ring, łączącej największe węzły telekomunikacyjne w Warszawie.

ERP poza firmą

Usługi kolokacji serwerów wybierane są firmy, które w specjalizowanym centrum danych uruchamiają własne systemy ERP (zarządzanie przedsiębiorstwem), CRM (zarządzanie relacjami z klientem) czy backupu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku przedsiębiorstw i korporacji, które dysponują wieloma oddziałami i nie są fizycznie przywiązane do jednej lokalizacji. Tego typu usługi mogą być z powodzeniem wykorzystywane przez instytucje publiczne i firmy, przechowujące i przetwarzające wrażliwe dane, w tym dane osobowe.

Centrum danych umożliwia stworzenie nadmiarowej infrastruktury IT, która pozwala zapewnić ciągłość działania procesów biznesowych. W przypadku awarii w lokalnej serwerowni, usługi i zasoby przedsiębiorstwa dostarczane są z zewnętrznej lokalizacji, bez przerywania pracy użytkowników. Zewnętrzne centrum danych może stać się kluczowym elementem planu przywracania po katastrofie (disaster recovery), jeśli przechowujemy w nim kopie zapasowych danych lub repliki maszyn wirtualnych.

Kolokacja serwerów

Centrum danych DataSpace w Toruniu.

Nadmiarowe systemy w serwerowniach

Nowoczesne centrum danych to współczesna twierdza, która udostępnia infrastrukturę techniczną i optymalne środowisko do bezawaryjnej, ciągłej pracy serwerów i innych urządzeń IT. Poziom dostępności usług kolokacyjnych gwarantowany jest umową SLA. Spełnienie jej warunków jest możliwe dzięki umieszczeniu serwerowni w budynku zaprojektowanym do świadczenia usług kolokacji i telekomunikacyjnych. W takich obiektach stosuje się:

  • zabezpieczenia fizyczne oraz procedury i zasady dostępu do zasobów kolokowanych w centrum danych,
  • systemy utrzymywania stałego poziomu temperatury, wilgotności powietrza oraz innych parametrów środowiskowych w pomieszczeniu serwerowni,
  • nadmiarowe systemy zasilania w postaci niezależnych przyłączy do sieci energetycznej, generatorów prądotwórczych oraz zwielokrotnionych zasilaczy awaryjnych UPS,
  • systemy wykrywania oraz automatycznego gaszenia pożarów,
  • zwielokrotnione łącza światłowodowe do operatorów krajowych i międzynarodowych, w tym bezpośrednie przyłącza do punktów wymiany ruchu IP.

Usługa kolokacji obejmuje wynajem przestrzeni oraz infrastruktury technicznej na sprzęt z gwarantowanym zasilaniem oraz dostępem do połączeń telekomunikacyjnych. Specjalizowane centrum danych oferuje doskonałe parametry pracy fizycznych serwerów, których zapewnienie we własnej serwerowni byłoby niezwykle kosztowe, a niekiedy nawet niemożliwe.

Budynki

Wiele nowoczesnych centrów danych to samodzielne obiekty, zaprojektowane wyłącznie na potrzeby kolokacji oraz telekomunikacji, choć nie brakuje również specjalizowanych serwerowni zlokalizowanych w istniejących budynkach, takich jak biurowce.

Obiekty te projektuje się zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi standardów centrów danych, które regulują kwestie dostępności infrastruktury IT dla użytkowników. Spełnienie tych założeń wymaga zapewnienia wymaganego poziomu ochrony dostępu do zasobów (zabezpieczenia fizyczne i operacyjne), warunków technicznych pracy urządzeń, instalacji nadmiarowych systemów zasilania oraz chłodzenia, systemów ochrony przeciwpożarowej oraz przyłączeń do sieci telekomunikacyjnych.

Dla przykładu, najnowszy budynek F3 centrum danych ATMAN udostępnia powierzchnie techniczne na dwóch kondygnacjach, każda z niezależnym dostępem, systemami chłodzenia wykonanymi w technologii Dynamic Free Cooling i Direct Free Cooling oraz nadmiarowym zasilaniem w konfiguracji 2N+ plus generatory lub N+1.

Także centra danych GTS wyposażone są w nadmiarowe przyłącza do sieci energetycznych, generatory prądotwórcze i systemy UPS, system gaszenia gazem INERGEN oraz wszystkie wymagane zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych (ochrona fizyczna, monitoring przemysłowy, elektroniczny system kontroli wejścia do pomieszczeń). Jak to wygląda w szczegółach?

Kolokacja serwerów

Sieć centrów danych GTS liczy 14 obiektów rozsianych na terenie Europy Centralnej.

Zasady dostępu do centrum

Ochrona przed dostępem do kolokowanych zasobów realizowana jest na wielu płaszczyznach i obejmuję ochronę fizyczną, systemy monitoringu (telewizja przemysłowa) na zewnątrz i wewnątrz budynku, mechanizmy kontroli dostępu oparte na kartach magnetycznych, zbliżeniowych lub biometryce, dodatkowe zabezpieczenia fizyczne (kratki, śluzy, wydzielone pomieszczenia), systemy sygnalizacji włamań i napadu oraz, co oczywiste, procedury regulujące zasady przebywania w obiektach centrum danych.

Klimatyzacja

Centrum danych zapewnia optymalne warunki pracy serwerów i innych urządzeń elektronicznych, w tym gwarantowany poziom zasilania (o tym szerzej za chwilę), stałą temperaturę i wilgotność powietrza oraz mechanizmy ochrony przeciwpożarowej.

Kluczowym elementem centrum danych, który odpowiada za zapewnienie odpowiedniego środowiska pracy, są klimatyzatory. Na właściwe chłodzenie pomieszczeń ma wpływ sposób aranżacji wnętrz oraz rozmieszczenie szaf serwerowych. Najbardziej rozpowszechnioną techniką wykonania klimatyzacji są zimne i ciepłe korytarze powietrza, które gwarantują niezmienną i równą temperaturę w całej serwerowni.

Zimne powietrze tłoczone jest pod podłogę techniczną, spod której za pomocą kratek nawiewnych wydostaje się do góry, do korytarzy utworzonych między rzędami szaf serwerowych. Ciepłe powietrze jest oddawane górą do klimatyzatorów.

W centrach danych stosuje się wiele systemów, które są bardziej oszczędne i tym samym wpływają na ochronę środowiska. Technologia, taka jak Dynamic Free Cooling, wykorzystuje suche chłodnice (dry-coolery) oraz powietrze z zewnątrz budynku do chłodzenia chłodziwa w systemach klimatyzacji.

Niezawodne zasilanie

Bezpieczeństwo energetyczne centrum danych gwarantowane jest przez dwie lub większą liczbę niezależnych linii zasilania, agregatory prądotwórcze uruchamiane w przypadku braku dostaw prądu oraz zasilacze UPS, które zapewniają nieprzerwane dostawy energii, a także pomagają utrzymać odpowiednie parametry zasilania dla serwerów i innych urządzeń elektrycznych. Zadaniem zasilania UPS jest podtrzymanie dostaw energii do czasu przełączenia na zasilanie zapasowe (agregaty prądotwórcze).

Same urządzenia UPS również mogą ulec awarii, dlatego w centrach danych instaluje się nadmiarowe systemy zasilania awaryjnego, najczęściej w jednej z dwóch konfiguracji 2N lub N+1.

W konfiguracji 2N dwa urządzenia UPS łączone są ze sobą równolegle. Oba moduły pracują synchronicznie, a w przypadku awarii jednego z nich, drugi przejmuje całość obciążenia generowanego przez zabezpieczone serwery. Wariant ten wymusza, aby pojedynczy UPS był obciążony maksymalnie połową mocy znamionowej urządzeń odbiorczych. Innymi słowy, moc pojedynczego zasilacza musi być wyższa niż całkowite obciążenie na szafie serwerowej.

W konfiguracja nadmiarowej N+1 zakłada się wykorzystanie minimum trzech klasycznych UPS połączonych ze sobą równolegle lub zasilacza o budowie modułowej. Drugi wariant jest łatwiejszy w implementacji, utrzymaniu i rozbudowie. W tym przypadku wymagane jest doprowadzenie instalacji zasilającej tylko do jednego zasilacza. Jeśli zajdzie konieczność zmiany zapotrzebowania na moc, istnieje możliwość odłączania lub dodawania kolejnych niezależnych modułów mocy do tego zasilacza. Także wymiana uszkodzonego modułu zapasowy jest stosunkowo prosta i możliwa do wykonania w kilkanaście minut przez inżyniera centrum danych.

Systemy przeciwpożarowe

Podstawowym elementem zabezpieczeń serwerowni są mechanizmy ochrony przeciwpożarowej, na który składają się system wczesnego wykrywania pożaru (dymu), moduł inicjowania alarmu oraz systemy automatycznego gaszenia, które pozwalają ugasić pożar lub ograniczyć jego rozprzestrzenianie do czasu przyjazdu jednostki straży pożarnej.

W centrach danych stosuje się m.in. system wczesnej detekcji dymu VESDA. System ten zasysa powietrze z monitorowanego pomieszczania w sposób ciągły, a następnie za pomocą lasera, podejmuje próbę detekcji cząsteczek dymu.

Do gaszenia pożaru wykorzystuje się gazowy system gaśniczy gazem FM-200, Novec 1230 czy INERGEN. Działanie systemu INERGEN polega na zredukowaniu ilości tlenu w pomieszczeniu do 14% lub mniej, dzięki czemu pożar gaszony jest samoistnie. Rozwiązania te stosuje się zamiast wody, piany czy proszku, których użycie spowodowałoby uszkodzenie serwerów i utratę danych z dysków.

Ochronę przeciwpożarową w Beyond.pl gwarantuje system wczesnego wykrywania VESDA, działający w połączeniu z centralnym analizatorem cząstek dymu. Z kolei w pomieszczeniach serwerowni DataSpace zastosowano system wczesnej detekcji dymu na podstawie czujników Titanus (odpowiednik VESDA) oraz system redukcji tlenu OxyReduct, który ogranicza możliwość wystąpienia pożaru.

Rozprzestrzenianie się ognia jest ograniczone także dzięki stosowaniu w centrach danych niezależnych stref pożarowych. Poszczególne pomieszczenia oddzielone ścianami i drzwiami o wysokiej odporności ogniowej.

Łącza telekomunikacyjne

Centrum danych zapewnia bezpośrednią łączność z największymi operatorami telekomunikacyjnymi w Polsce i na świecie. Dzięki temu transmisja danych do i z internetu jest szybka. W Beyond.pl możesz wybierać spośród operatorów międzynarodowych (Cogent, Level3, TeliaSonera, RETN), jak i krajowych (m.in. Atman, Exatel, GTS, Netia, Orange oraz T-Mobile). Z kolei centrum danych Thinx Poland oferuje możliwość swobodnego przyłączenia się do wielu operatorów na jednakowych dla wszystkich zasadach i po jednakowych cenach dzięki pętli światłowodowej Telco.Ring, która łączy najważniejsze węzły telekomunikacyjne w Warszawie.

W centrum danych Thinx Poland zlokalizowano również punkt wymiany ruchu Thinx PWR, który pozwala w konkurencyjnej cenie wymieniać ruch IP z sieciami innych operatorów i dostawcami treści internetowych. To propozycja dla operatorów telekomunikacyjnych, dostawców hostingu oraz właścicieli dużych portali i serwisów internetowych.

Kolokacja serwerów

Serwerownia centrum danych Thinx Poland należącego do spółki ATM.

Fizyczny dostęp do serwerowni

W trakcie instalacji sprzętu, usuwania awarii lub wymiany serwera na nowy, niezbędny jest fizyczny dostęp do centrum danych. Choćby z tego powodu wiele firm decyduje się na wynajęcie serwerowni możliwie blisko swojej siedziby.

Drugą opcją jest zatrudnienie administratora, który zajmie się zarządzaniem farmą serwerów zainstalowanych w Warszawie, Poznaniu czy w Krakowie. Za każdym razem warto sprawdzić zasady dostępu do centrum danych oraz rozważyć możliwość zakupu dodatkowych usług wsparcia serwisowego, które obejmą prace administracyjne, konfigurację sieci, usuwanie usterek czy instalację systemu operacyjnego. W tym wariancie, czynności te wykonywane są przez pracownika centrum danych.

Usługi specjalne

Centrum danych w modelu usługowym to propozycja dla firm, których polityka bezpieczeństwa i regulacje prawne wymagają oddzielenia systemów przetwarzania danych od otoczenia zewnętrznego. ATM oferuje wyodrębnioną powierzchnię techniczną w trzech centrach danych, która posłuży nam do uruchomienia dedykowanej serwerowni z wydzielonymi systemami zasilania, monitoringu, ochrony fizycznej i przeciwpożarowej.

W centrum 3S Data Center wydzielono Strefę Danych Osobowych, która spełnia wymagania przechowywania wrażliwych danych, zgodnie z wytycznymi GIODO. Jest to wydzielone pomieszczenie techniczne, odseparowane od pozostałych części centrum danych, zapewniające wyższy poziom bezpieczeństwa fizycznego i poziom poufności danych.

Kolokacja serwerów

Serwerownia 3S Data Center.

Dostawcy usług kolokacyjnych idą krok dalej, oferując swoim klientom możliwość zachowania ciągłości procesów biznesowych w przypadku rozległych awarii, kataklizmów czy ataku terrorystycznego. Spółka ATM oferuje usługę Centrum Ochrony Danych (COD), która polega na wynajmowaniu zapasowych biur oraz centrów przetwarzania danych. W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń, klienci ATM mogą w krótkim czasie wznowić działalność operacyjną, korzystając właśnie z zasobów oferowanych przez COD.

Szafa serwerowa

W centrach danych stosuje się szafy serwerowe (rack) o standardowej szerokości 19 cali. Wysokość szafy określa się jako wielokrotność jednostek U, z których każda mierzy 1¾ cala, czyli 44,45 mm. Pełnowymiarowa szafa ma wysokość 42U, a więc pomieści nawet 21 serwerów o wysokości 2U każdy. W szafach serwerowych montowane jest dodatkowe wyposażenie, takie jak półki, panele wentylacyjne czy panele oświetleniowe, które ułatwiają montaż urządzeń oraz pozwalają na ich właściwą eksploatację.

Centra danych

Na polskim rynku działa kilkadziesiąt podmiotów, które oferują wysokiej jakości usługi kolokacji serwerów. Wśród najważniejszych graczy warto wymienić ATM, GTS, Exatel, NASK, Comarch, Beyond.pl, 3S, Datainvest, TARR Centrum Innowacyjności (marka Exea), Netia, kei.pl, AMSNET czy Artnet.

ATM oferuje ponad 8500 m2 powierzchni pod kolokację serwerów w trzech centrach danych na terenie Polski. Centrum Danych ATMAN oraz Thinx Poland

zlokalizowane są w Warszawie, podczas gdy serwerownia Altus znajduje się w biurowcu Altus, w ścisłym centrum Katowic. Z kolei GTS świadczy swoje usługi w Europie Centralnej i posiada 14 centrów danych o łącznej powierzchni kolokacyjnej ok. 13 000 m2, rozmieszczonych w Czechach, Rumunii, Słowacki, na Węgrzech i w Polsce. Firma ma dwa centra danych – jedno znajduje się w Piasecznie (3400 m2), a drugie w Warszawie, przy ulicy Pięknej (600 m2).

Oczywiście rynek centrów danych to nie tylko Warszawa i okolice. Beyond.pl udostępnia ponad 800 m2 powierzchni kolokacyjnej w swoim Data Center 1, zlokalizowanym w budynku Starego Browaru, w ścisłym centrum Poznania. Wkrótce firma odda do użytku drugą serwerownię, zlokalizowaną również w Poznaniu, przy ul. Dziadoszańskiej, w pobliżu autostrady Warszawa – Berlin. Budowane centrum danych ma mieć ponad 6300 m2 powierzchni technicznej w standardzie od Tier I od Tier IV, dzięki czemu Beyond.pl dołączy do grona największych dostawców usług kolokacyjnych w Polsce.

Z kolei 3S Data Center to jedno z największych centrów danych na Śląsku, zlokalizowane w Katowicach, 2 minuty drogi od autostrady A4. Obiekt o powierzchni kolokacyjnej ponad 1800 m2 wybudowano zgodnie z wytycznymi Tier III w terenie usytuowanym poza strefą przemysłową i zalewową.

Wśród nowych obiektów warto zauważyć centrum danych DataSpace firmy Datainvest zlokalizowane w Toruniu. Centrum zostało zbudowane zgodnie ze standardem TIA-942 w klasie Tier III+ i oferuje 400 m2 powierzchni kolokacyjnej. Zaletą obiektu jest bliska odległość (ok. 2 km) od autostrady A1 łączącej Gdańsk z Łodzią.

Oferty wynajmu przestrzeni kolokacyjnej

Najmniejszą jednostką do wynajęcia w ramach usługi kolokacji jest 1U. W zależności od potrzeb możesz wynająć połowę, całą szafę, a nawet wydzieloną przestrzeń centrum danych, jeśli twój biznes jest naprawdę duży.

Dla przykładu, GTS oferuje dzierżawę powierzchni kolokacyjnej od 1U, przez szafę, po dedykowane pomieszczenia, z zasilaniem 7 kW lub 25 kW na szafę oraz dostępem do łączy internetowych o szybkości przesyłania danych od 1 Mb/s do 10 Gb/s.

Koszt wynajęcia miejsca pod kolokację pojedynczego serwera w centrum danych ATMAN zaczyna się już od 137 zł miesięcznie. W tej cenie uwzględniono koszt szafy, klimatyzacji oraz bezpieczeństwa fizycznego. Opłata instalacyjna to jedyne 50 zł. Z kolei dedykowane łącze Colo.Internet 2 Mb/s kosztuje 38 zł miesięcznie. Drugą opcją jest rozliczanie według zużytego transferu. Za transfer danych 1 TB zapłacisz 77 zł, natomiast za możliwość przesłania 5 TB tylko 338 zł.

Kolokacja serwerów

Konfigurator usług w ATM pozwala wstępnie oszacować koszt wynajmu przestrzeni kolokacyjnej w centrach danych ATMAN, Thinx oraz Altus.

Wynajem całej szafy typu rack 19 cali o wysokości 47U w centrum danych Thinx Poland (również należy do ATM), przy umowie na 24 miesiące, z dostępem do internetu Colo.Internet 2 Mb/s wynosi 3752 zł. W cenie otrzymamy gwarancję zasilania 8000 W, 2 gniazda zasilające na jednostkę serwerową, 1 adres IP oraz port sieciowy 1 Gb/s w cenie. Instalacja usługi kosztuje 490 zł.

Na atrakcyjne stawki za wynajem powierzchni kolokacyjnej możemy również liczyć w toruńskim centrum danych DataSpace. Wynajem szafy o wysokości 47U z zasilaniem 8000 W i łączem internetowym 2 Mb/s kosztuje tutaj 4290 zł miesięcznie. Instalacja to jednorazowy wydatek 1000 zł. Firma oferuje również usługi „kolokacji koparek” dla osób zajmujących się wydobywaniem monet Bitcoin oraz innych kryptowalut.


TOP 200