Kolokacja czy własna serwerownia – co wybrać?

Z każdym rokiem rozwoju firmy rośnie zapotrzebowanie na zasoby IT, a te z kolei wymagają coraz więcej przestrzeni, zasilania i chłodzenia. W takiej sytuacji można albo rozwijać własny ośrodek obliczeniowy, albo skorzystać z oferty zewnętrznego dostawcy i przenieść infrastrukturę do jego centrum przetwarzania danych w ramach usług kolokacji.

Nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi, który wybór jest lepszy. Wiele firm odchodzi od budowania własnych centrów danych na rzecz kolokacji. Wybierając kolokację, wystarczy dostarczyć sprzęt IT do centrum danych operatora, który zadba już o zasilanie, chłodzenie urządzeń, łączność sieciową, zabudowę szaf i pozostałe elementy infrastruktury IT. Są też jednak takie firmy, które preferują własne data center, nawet jeśli oznacza to rozbudowę serwerowni, konieczność przebudowy części biura lub w ogóle postawienia nowego budynku. Co wybrać?

Argumenty za kolokacją danych

Kolokacja to przede wszystkim stosunkowo niewielkie koszty początkowe. Większość wydatków jest związana z bieżącym utrzymaniem, a nie z nakładami kapitałowymi.

Oprócz oszczędności, można wskazać jeszcze szereg innych zalet:

• Bardziej przewidywalny model wydatków (miesięczne opłaty) w porównaniu z kosztami własnego centrum danych, które rosną wraz z cyklem życia serwerowni. W kolokacji użytkownik płaci tylko za własny sprzęt, a nie za utrzymanie całego centrum przetwarzania danych. Dzięki temu budżetowanie jest łatwiejsze, a dostępne zasoby można efektywniej alokować.

Zapewnienie wysokiego poziomu dostępności usług – dostępność usług zagwarantowana jest w umowie SLA z operatorem. Jednym z jej elementów jest zapewnienie ciągłości zasilania, w tym celu operator gwarantuje zasilanie z dwóch niezależnych torów. W przypadku usługi kolokacji od Integrated Solutions (firma należąca do Orange Polska) każdy z tych torów zabezpieczony jest UPS, a agregaty prądotwórcze, gwarantują zasilanie w trybie awaryjnym nawet do 72 godzin.

Bezpieczeństwo fizyczne – centra przetwarzania danych Orange Polska posiadają bardzo wysoki poziom zabezpieczeń. Środki bezpieczeństwa obejmują system zarządzania budynkiem (BMS), system kontroli dostępu (SKD), system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), ochronę zewnętrzną oraz stosowanie procedur wejścia/wyjścia oraz zgłaszania dostępu dla osób upoważnionych. Tym wszystkim zajmuje się operator centrum danych, użytkownik powinien jedynie przed podpisaniem umowy zweryfikować, jakie zabezpieczenia są stosowane. Na bezpieczeństwo ma wpływ także samo położenie centrum przetwarzania danych – oddalenie od stref przemysłowych, przestrzeni publicznej, lotnisk, stacji benzynowych, torów kolejowych i autostrad. Centra przetwarzania danych Orange Polska (CPD Natolin i CPD Łódź) spełniają najwyższe standardy dotyczące lokalizacji, jak również są zgodne z normami Uptime Tier III/IV.

Łączność sieciowa – dostawca usług kolokacji dba również o dostępność usług telekomunikacyjnych. Infrastruktura sieciowa jest w pełni redundantna, co daje operatorowi możliwość oferowania połączeń z wysokim SLA. Możliwe jest zestawienie połączeń różnych warstw – od ciemnych włókien światłowodowych, poprzez ROADM, Internet i Biznesowy VPN. To wszystko jest na głowie dostawcy. Użytkownik nie musi zajmować się utrzymaniem infrastruktury sieciowej. To - w połączeniu z innym mechanizmami takimi, jak systemy zasilania awaryjnego - sprawia, że zwiększa się poziom dostępności systemów i poprawia ciągłość biznesowa. Osiągnięcie podobnych parametrów we własnym centrum danych byłoby bardzo kosztowne. W ramach oferty Integrated Solutions dotyczącej przestrzeni CPD Natolin firma ma dostęp do usługi TPiX. Istnieje także możliwość uruchomienia transmisji danych bezpośrednio do określonej lokalizacji.

• Dostęp do doświadczonych, certyfikowanych specjalistów, którzy odpowiadają za utrzymanie centrum danych w optymalnej kondycji i zapewniają wysoką dostępność. Co więcej, użytkownik może wybrać pomiędzy samodzielnym zarzadzaniem własnym sprzętem lub przekazaniem tych zadań operatorowi centrum danych. Wtedy, będący na miejscu specjaliści mogą zająć się rozwiązywaniem ewentualnych problemów ze sprzętem czy też wesprzeć użytkownika. Takie podejście może również przynieść oszczędności w kosztach zarządzania sprzętem IT.

Wysokie standardy potwierdzone przez spełnianie standardów norm ISO 27001. W Orange Polska funkcjonuje system bezpieczeństwa informacji zgodny z normami ISO 27001. Uzyskany certyfikat (IS 503174 ) dotyczy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w zakresie: świadczenia usług telefonii mobilnej, procesu emisji i dystrybucji korespondencji masowej, usług informatycznych, hostingu, kolokacji, cloud computing zgodnie z Deklaracją Stosowania Wersja II z dnia 15 września 2014 r.

Argumenty za i przeciw własnej serwerowni

Utrzymywanie własnego ośrodka obliczeniowego również ma swoje zalety. Wśród najważniejszych można wymienić: pełną kontrolę nad środowiskiem operacyjnym, włączając w to fizyczną kontrolę dostępu, temperaturę czy możliwość wykorzystania i współdzielenia dostępnej przestrzeni.

Trzeba jednak pamiętać, że rozbudowa centrum danych wiąże się ze znacznymi wydatkami początkowymi. Ich lista jest naprawdę długa. Poniżej kilka, o których często się zapomina, a które potrafią mieć znaczny udział w całości wydatków:

Początkowe planowanie, projekt oraz uruchomienie – obejmuje od 20% do 25% całości początkowych kosztów budowy.

Podstawowa konstrukcja budynku, grunt, bezpieczeństwo fizyczne – dotyczy tylko sytuacji, kiedy zaczyna się budowę całkowicie od podstaw, a nie rozbudowuje istniejącą serwerownię. Koszty zależą od powierzchni budynku.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe - w zależności od wielkości serwerowni te koszty mogą sięgnąć nawet 200 tys. zł, obejmując wydatki na czujniki wykrywania dymu, systemy gaszenia gazem FM-200, itd.

Infrastruktura centrum danych – obejmuje zakup i instalację wyposażenia mechanicznego i elektrycznego.

Koszty połączeń sieciowych – jeśli serwerownia znajdzie się w miejscu, gdzie nie ma infrastruktury sieciowej, trzeba doliczyć koszty pociągnięcia światłowodów.

Zasilanie – w tym głównie system zasilania awaryjnego poprzez UPS i agregaty prądotwórcze. Te wydatki opowiadają za 70-80% kosztów utrzymania serwerowni.

Koszt zatrudnienia pracowników – stały monitoring, zarządzanie i optymalizacja sprzętu wymagają dedykowanych specjalistów i jest to druga co do wielkości kategoria - po zasilaniu - wydatków na utrzymanie centrum danych.

Roczne koszty utrzymania budynku i infrastruktury – ten składnik kosztów jest mniej przewidywalny, a jego udział w całości kosztów waha się od 3% do 5%.

Powyższe dane pochodzą m.in. z badania, jakie firma badawcza Forrester Research przeprowadziła wśród profesjonalistów IT. Miało ono porównać ekonomikę budowy własnego centrum danych z kolokacją, w sytuacji, gdy firma planuje rozbudowę środowiska IT.