Kolejny zintegrowany

Firma ATI poszukuje partnerów do sprzedaży i wdrożeń w Polsce systemu wspomagania zarządzania Jeeves Enterprise.

Firma ATI poszukuje partnerów do sprzedaży i wdrożeń w Polsce systemu wspomagania zarządzania Jeeves Enterprise.

"Jeeves Enterprise to system przeznaczony głównie dla przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych o średniej wielkości, w których z systemu korzysta od 5 do 100 użytkowników" - mówi Grzegorz Leś, dyrektor handlowy ATI. Według informacji przedstawicieli firmy ATI, został w pełni przetłumaczony na język polski i dostosowany do polskich wymagań prawnych. Specjalnie dla polskiej wersji pakietu Jeeves Enterprise, producent systemu - Jeeves Information Systems (JIS) - stworzył dwa moduły obsługujące korektę rachunków VAT.

Własny język

Jeeves Enterprise zbudowany jest z kilkunastu modułów obsługujących: sprzedaż, zakupy i obsługę dostaw, serwis, realizację projektów, środki trwałe, produkcję oraz księgowość. System ma również podstawową funkcjonalność CRM i moduły wspomagające prowadzenie handlu elektronicznego, obsługuje m.in. standard EDI. Jeeves Enterprise jest oparty na bazie danych Microsoft Server 7.0. Integracja z nią jest na tyle ścisła, że większość procedur przeprowadza się właśnie przez serwer SQL. Firma nie planuje w najbliższym czasie przenoszenia systemu na inną platformę bazodanową.

Przedstawiciele ATI twierdzą, że główną zaletą systemu jest jego elastyczność. Jeeves Enterprise zawiera wbudowany język makro oparty na składni Pascala i procedurach SQL. Umożliwia to łatwiejsze jego dostosowanie do potrzeb klienta, a tworzone w ten sposób poprawki i nowe funkcje są przenoszone automatycznie podczas migracji do nowej wersji systemu.

Poszukiwania partnerów

Współpraca pomiędzy Jeeves Information Systems a ATI rozpoczęła się w 1998 r. Firmy zawarły wówczas umowę dotyczącą lokalizacji pakietu Jeeves Enterprise. W II połowie 1999 r. w firmie Ventures Industries przeprowadzono jego pierwsze wdrożenie w Polsce. Obecnie ATI prowadzi rozmowy z kolejnymi klientami. Firma oczekuje, że klientów znajdzie m.in. wśród polskich przedstawicielstw szwedzkich firm, które korzystają z Jeeves. Prowadzone są już prace nad projektem integracji dwóch instalacji tego pakietu w Polsce i Szwecji. ATI poszukuje również partnerów, którzy zajęliby się sprzedażą i wdrażaniem systemu.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200